Hanke
Investering - 86884

Tehotonnit- teemahanke

Leader Länsi-Saimaa ry

31.12.2018 - 17.08.2021

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Tehotonnit on teemahanke, jossa toteutetaan pieniä yleishyödyllisiä investointeja Leader Länsi-Saimaan alueella. Hankkeessa on kaksi osaa: Leader Länsi-Saimaa ry vastaa hankkeen hallinnoinnista ja koordinoinnista ja alahankkeiden hakijat vastaavat omien hankkeittensa toteuttamisesta hyväksytyn hankesuunnitelman, budjetin ja aikataulun mukaisesti. Tehotonnit-teemahankkeessa rahoitetaan alahankkeita, joissa kohennetaan asuinympäristöä, kunnostetaan rakennuksia tai rakennelmia, parannetaan yhteistilojen energiataloutta tai kehitetään investointien avulla vapaa-ajan ja harrastusmahdollisuuksia. Investoinnit voivat olla kone-, laite- ja kalustoinvestointeja sekä rakentamista. Osan omarahoituksesta voi korvata talkootyöllä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

86884

Aloituspäivämäärä

31.12.2018

Loppumispäivämäärä

17.08.2021

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Investering

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt