Hanke
Utvecklingsprojekt - 112517

Teisko -villimpi Tampere

Suomen Itämeri-instituutin säätiö sr

31.12.2019 - 08.02.2022

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Matkailu on voimakas kasvuala, ja Tampereelle tärkeä, kasvava elinkeinosektori. Tampereen maantiede tarjoaa erinomaisia mahdollisuuksia järvi-, luonto- ja maaseutumatkailun kehittämiseen. Viime vuosina Tampere on alkanut panostaa näihin matkailuteemoihin yhä enemmän. Kestävä matkailu ja vähähiilisyyden edistäminen joka sektorilla on vahva kansainvälinen trendi, joka vaikuttaa yhä enemmän kuluttajien valintoihin. Tämä korostaa myös Teiskon ja siellä toimivien matkailupalveluiden kehitys- ja kysyntänäkymiä. Teiskon alue on erittäin houkutteleva ja vetovoimainen osa Tamperetta edellä mainittujen matkailuteemojen osalta. Teiskon mahdollisuuksia ei ole kuitenkaan osattu tähän mennessä hyödyntää täysipainoisella tavalla Tampereen matkailun kehittämisessä ja markkinoinnissa. Teiskossa, tai myös siellä/sinne palveluja tarjoten, toimii suuri määrä tamperelaisia matkailupalveluita tarjoavia yrityksiä. Yritysten välisellä yhteistyöllä voidaan parantaa merkittävästi Teiskon vetovoimaa ja sen matkailupalveluiden näkyvyyttä, houkuttelevuutta ja laatua. Hankkeen tavoitteena on kehittää Teiskosta yhä tunnetumpaa ja vetovoimaisempaa järvi-, luonto- ja maaseutumatkailun keskittymää, joka tarjoaa yhteisesti markkinoituja kestäviä palveluratkaisuja ja hyödyntää alueen elämys- ja matkailumahdollisuuksia mahdollisimman hyvin.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

112517

Aloituspäivämäärä

31.12.2019

Loppumispäivämäärä

08.02.2022

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.3 Samarbete mellan mikroföretag

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Företagsgruppens utvecklingsprojekt (75 procent).

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

marknadsföring
nätverk
turism
utvecklande av företagsgrupp

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt