Projekt
Utvecklingsprojekt - 15240

Teknologiaa teollisuuteen, kartoitushanke pk- ja mikroyrityksiin

Ukipolis Oy

08.10.2015 - 01.03.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Teknologiaa teollisuuteen - kartoittamishankkeessa yritysten erikoisosaaminen sekä kehittämispotentiaalin lähtö- ja tahtotilan kartoitetaan. Näistä tiedoista luodaan matriisi, jonka avulla pystymme suunnittelemaan tulevia kehittämistarpeita ja -projekteja yritysten tarpeeseen. Seuduillamme on pieniä (1 - 50 henkeä työllistäviä) ja keskisuuria teollisuuden yrityksiä, jotka työllistävät merkittävän määrän ihmisiä. Seutukaupunki-toimijoiden yhteinen tahto on olla auttamassa ja kehittämässä alueidemme teollisuuden yritysten osaamisen tason nostamista, kehittymistä ja verkostoitumista. Yritysten lähtötilanteen lisäksi kartoitetaan päähankkijoiden odotukset ja kriteerit alihankkijoista sekä yhteistyökumppaneista. Näin pienet yritykset saavat tiedon mitä heiltä odotetaan, mitä kehittää ja minkälaiselle osaamiselle on tarvetta ja kysyntää. Samalla kun kartoitamme välitämme tietoa eri kehittämispolkujen mahdollisuuksista ja saatavilla olevista yritysten kehittämistuista. Hankkeen avulla löydämme kehityshakuiset ja - haluiset yritykset. Pyrimme aktivoidaan yrityksiä kehittämään toimintaansa. Hankkeen tuloksien avulla pystytään kohdentamaan tietoa yrityksiin, luomaan verkostoja ja synnyttämään yritysryhmähankkeita. Hankkeemme on tarkoitus toimia tulevien kehittämishankkeiden täsmä - tiedon tuottajana. Näin toimintaympäristö palvelee parhaiten yrityksiä, uudistumalla itse. Alueiden välinen yhteistyö syventyy ja voimme hyödyntää resursseja, erikoisosaamista ja tietotaitoa viisaasti. Hankkeen aikana kerätään tietoa ja kokemuksia hyvien käytäntöjen hyödyntämiseksi tulevia hankkeita silmällä pitäen. Uusista materiaaleista, teknologioista ja erilaisista kehittämistyökaluista on seuduillamme korkeaa tietoa ja osaamista. Pääajatuksena on uusien teknologioiden, materiaalitiedon, menetelmien ja kehittämistyökalujen käyttöönoton edistäminen teollisissa yrityksissä ja samalla mahdollistaa uusien ideoiden ja yritysten syntyminen, jotka tarjoavat teknologiapalveluitaan teollisuudelle.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

15240

Startdatum

08.10.2015

Slutdatum

01.03.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.10 Andra samarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Interregional

Taggar

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner