Hanke
Utvecklingsprojekt - 13718

Teknologiademot on the road

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy

01.12.2015 - 11.01.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Kone- ja metalliteollisuus sekä rakentaminen ja rakennustuoteteollisuus ovat maaseudun suurimpia teollisuuden toimialoja. Pk-yritykset ovat se potentiaali, johon uudet työpaikat syntyvät. Tuotannollisen teollisuuden säilyminen ja kehittyminen Etelä-Pohjanmaalla on erittäin tärkeää. Niiden kilpailukyvyn kehittäminen edellyttää niiltä jatkossa satsauksia tuotantoautomaatioon, innovaatiotoimintaan ja asiakaslähtöisyyteen. Pienten yritysten uusiutuminen ja kasvaminen vaatii käytännönläheisiä innovaatioita tuotantoon ja tuotteisiin. Innovaatioiden edistämisessä on korkeakouluyhteistyöllä suuri merkitys, koska yritykset tarvitsevat uutta tietoa ja osaamista tuotantotilojen suunnittelusta, tuotannon kehittämisestä ja tuotantoautomaatiosta. Usein pienissä yrityksissä kehittäminen on investointia. Jokainen investointi edellyttää kuitenkin myös osaamisen kehittämistä. muuten sen hyödyntäminen voi jäädä puolitiehen. Teknologiademot on the road -hankkeen tarkoituksena on aktivoida maaseudun teollisia yrityksiä kehittämistyöhön esittelemällä uusia teknologioita käytännönläheisesti roadshow-bussissa Etelä-Pohjanmaan eri puolilla. Hankkeen kohderyhmä ovat alle 50 henkilön tuotannolliset pk-yritykset kone- ja metalliteollisuudesta, erityisesti agroteknologian alan yritykset, sekä rakentamisesta ja rakennustuoteteollisuudesta. Toiminta-alueena on koko Etelä-Pohjanmaa. Projektin tuloksena yritykset lähtevät valmistelemaan yritys- ja yritysryhmäkohtaisia kehittämis- ja investointihankkeita. Sen myötä syntyy myös aihioita laajempiin koulutus- ja kehittämishankkeisiin. Hanke edistää tutkimustiedon siirtymistä elinkeinoelämän käyttöön sekä yritysten ja korkeakoulujen yhteistyötä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

13718

Aloituspäivämäärä

01.12.2015

Loppumispäivämäärä

11.01.2019

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Toimenpiteen tyyppi

Utbildning och information

Toimenpiteen tarkenne

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Ny affärsverksamhet
innovation/försök
produktutveckling

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt