Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 121902

Tekonurmikenttä Nakkilan kirkon vaiheil´

Nakkilan kunta

24.02.2020 - 10.12.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Karhuseudun kehittämisstrategian yhtenä painopistealueena on hyvinvoinnin tuottaminen vapaa-aikapalveluiden avulla. Tavoitteena on innostaa liikkumiseen esimerkiksi lähiliikunta-paikkoja kehittämällä. Nakkilan kuntastrategian teemoina ovat järjestöjen ja yhdistysten toimintaedellytysten turvaaminen ja kehittäminen sekä perheiden hyvinvoinnin ja eri toimijoiden välisen yhteistyön edistäminen. Painopistealueiden yksi keskeisiä tavoitteita on tilojen ja infran mahdollistaminen. Tavoitteena on mahdollistaa mielekästä harrastustoimintaa kaikille yhteistyössä eri toimialojen ja sektoreiden kanssa. Hankkeen tavoitteena on tekonurmikentän rakentaminen Nakkilan liikuntakeskuksen alueelle. Tekonurmikentän rakentaminen Nakkilaan tukee erittäin hyvin niin Karhuseudun kehittämisstrategian kuin Nakkilan kuntastrategian tavoitteita. Tavoitteena on, että hankeaikana rakennettava tekonurmi tarjoaa eri kohderyhmille kuten seuroille, koululaisille ja ikäihmisille entistä laajemmat mahdollisuudet harrastaa ja ylläpitää liikunnallista elämäntapaa. Tekonurmen käyttö aloitetaan rakentamishankkeen jälkeen. Nakkilan kunta vastaa hankkeesta sekä hankkeen jälkeiseen toimintaan ja ylläpitämiseen liittyvistä sopimuksista ja käytänteistä. Kunnan talousarviossa varaudutaan toiminnan jatkumiseen. Hankkeen yhteyshenkilönä toimii tekninen johtaja Harri Kukkula (harri.kukkula@nakkila.fi). Hankkeen jälkeisen toiminnan vastuuhenkilö on sivistysjohtaja Jonna Heikkilä (jonna.heikkila@nakkila.fi). Tekonurmihankkeesta tiedotetaan Nakkilan kunnan nettisivuilla (www.nakkila.fi) ja sosiaali-sessa mediassa (www.faceboock.com/Nakkilankunta).

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

121902

Startdatum

24.02.2020

Slutdatum

10.12.2020

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.5 Fritid och investeringar i turism

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Investeringar som gäller fritid och turism

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner