Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 97164

Tekonurmikenttä siuntiolaisten lasten harrastusmahdollisuuksien edistäjänä

Siuntiolaisen liikunnan ystävät ry

01.05.2019 - 05.10.2022

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Tämän hankkeen tavoitteena on saada Siuntioon kaikkia kuntalaisia ja erityisesti lapsia ja nuoria palveleva tekonurmikenttä Siunton Pickalaan. Jotta toiminta kentällä voidaan täysipainoisesti aloittaa, tarvitaan tekonurmen asentamisen jälkeen vielä harrastuskautta pidentävät laadukkaat valot, ilkivaltaa ja pallon karkailua vähentävä aita kentän ympärille sekä saniteettitilat sisältävät asialliset pukukopit. Näihin investointeihin haetaan avustusta tällä hankehakemuksella. Asennus ja rakennustyöt tehdään talkootyönä. Tarve jalkapalloharrastukselle ja siten myös laajemman harrastustoiminnan mahdollistavalle kentälle on Siuntion kunnassa suuri. Aiemmin tehtyjen selvitysten mukaan tekonurmikenttä pidentää jalkapallon harrastuskautta ulkona jopa kaksinkertaiseksi verrattuna luonnonnurmeen. Ilmastonmuutoksen merkitessä erityisesti eteläisessä Suomessa kylmien ja lumisten pakkastalvien vähenemistä, pidentyy ulkona pelattavan jalkapallon harrastuskausi hyvin valaistuilla tekonurmikentillä tulevaisuudessa edelleen merkittävästi. Hanke noudattelee Pomovästin Kestävä tulevaisuus- strategiaa täydentämällä erityisesti strategian painopistealueiden "Nuoret- Länsi-Uudenmaan tulevaisuus" sekä "Paikallisuus-voimavara" toteuttamista. Tekonurmikentän toteuttamiseksi tehtyjen varojen hankinnan ja talkootöiden havaittiin vastaavan erityisesti pienen kunnan yhteisöllisyyden tarpeeseen. Talkootöiden kautta tehtävän kaikkien hyväksi syntyvän toiminnan kautta myös paikalliset lapset oppivat yhteisöllisyyden merkityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Kylätasolla tarkasteltuna tekonurmikenttä parantaa myös Siuntion Pikkalan alueen harrastusmahdollisuuksia merkittävästi. Harrastus- ja lähiliikuntamahdollisuuksien parantaminen Siuntion kunnan alueella mahdollistaa kunnan asukkaiden osallistumisen hiilidioksidipäästöjen vähennystalkoisiin, kun lasten kuljetusmatkat naapurikuntiin vähenevät merkittävästi.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

97164

Startdatum

01.05.2019

Slutdatum

05.10.2022

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.5 Fritid och investeringar i turism

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Investeringar som gäller fritid och turism

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner