Hanke
Utvecklingsprojekt - 128236

TEKRI, Tukea maaseutuyrittäjien elämän kriisitilanteisiin

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy

30.09.2020 - 30.12.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Keski-Suomen alueella vuosina 2020–2022 toteutettavan TEKRI, Tukea maaseutuyrittäjien elämän kriisitilanteisiin hankkeen tavoitteet ovat: Päätavoitteena on vahvistaa maaseutuyrittäjien kokonaiskuntoisuutta tukemalla heidän henkistä ja sosiaalista hyvinvointia, kehittämällä elämänhallinnan taitoja ja menetelmiä ja lisäämällä yrittäjien työhyvinvointia ja itsensä johtamisosaamista, jolloin valmiudet menestykselliseen yrittäjyyteen paranevat. Osatavoite 1: Mentorointimallin kehittäminen yrittäjille sekä työnohjaus/sparrausjärjestelmän luominen. Osatavoite 2: Varhaisen tuen mallin vahvistaminen ja kriisitilanne toimintamallin kehittäminen tiloille. Osatavoite 3: Yrittäjien kanssa työskentelevien ammattilaisten varhaisen tuen ja kriisityön osaamisen vahvistaminen. Osatavoite 4) Mielikuvat maaseudusta houkuttelevana ja yrittäjyyttä kannustavana asuinympäristönä vahvistuvat Näiden tavoitteiden kautta a) vahvistetaan maaseutuyrittäjien (mikroyrittäjät) kokonaiskuntoisuutta (työkykyä ja -hyvinvointia ja yrittäjyyttä) sekä b) keskinäistä verkottumista, c) parannetaan maaseudun palveluja, d) lisätään maaseudun houkuttelevuutta asuin- ja työympäristönä sekä edistetään yhteisöllisyyttä maaseudulla. Hankkeen toimenpiteinä ovat mm. tilakäynnit työparina -toimintamallin luominen kriisitilanteisiin, maaseutuyrittäjien mentorointimallin rakentaminen ja pilotointi sekä varhaisen tuen ja verkostomaisen yhteistyön rakentaminen maaseutuyrittäjyyden tueksi. Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä yhteistyöverkoston kanssa, ja hankkeessa vahvistetaan hankkeen teemoihin liittyvien toimijoiden välistä verkostoitumista. Hanke panostaa aktiiviseen tiedotukseen. Hanketta hallinnoi Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK). Hankkeen toteuttamiseen osallistuu laajasti yhteistyökumppaneita Keski-Suomen alueelta. Hanke liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan ja sen toteuttamiseen haetaan EU:n maaseuturahaston osarahoitusta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

128236

Aloituspäivämäärä

30.09.2020

Loppumispäivämäärä

30.12.2022

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.10 Andra samarbetsprojekt

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Asiasanat

Riskhantering
välfärd

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt