Projekt
Utvecklingsprojekt - 128236

TEKRI, Tukea maaseutuyrittäjien elämän kriisitilanteisiin

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy

01.10.2020 - 31.12.2022

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Keski-Suomen alueella vuosina 2020–2022 toteutettavan TEKRI, Tukea maaseutuyrittäjien elämän kriisitilanteisiin hankkeen tavoitteet ovat: Päätavoitteena on vahvistaa maaseutuyrittäjien kokonaiskuntoisuutta tukemalla heidän henkistä ja sosiaalista hyvinvointia, kehittämällä elämänhallinnan taitoja ja menetelmiä ja lisäämällä yrittäjien työhyvinvointia ja itsensä johtamisosaamista, jolloin valmiudet menestykselliseen yrittäjyyteen paranevat. Osatavoite 1: Mentorointimallin kehittäminen yrittäjille sekä työnohjaus/sparrausjärjestelmän luominen. Osatavoite 2: Varhaisen tuen mallin vahvistaminen ja kriisitilanne toimintamallin kehittäminen tiloille. Osatavoite 3: Yrittäjien kanssa työskentelevien ammattilaisten varhaisen tuen ja kriisityön osaamisen vahvistaminen. Osatavoite 4) Mielikuvat maaseudusta houkuttelevana ja yrittäjyyttä kannustavana asuinympäristönä vahvistuvat Näiden tavoitteiden kautta a) vahvistetaan maaseutuyrittäjien (mikroyrittäjät) kokonaiskuntoisuutta (työkykyä ja -hyvinvointia ja yrittäjyyttä) sekä b) keskinäistä verkottumista, c) parannetaan maaseudun palveluja, d) lisätään maaseudun houkuttelevuutta asuin- ja työympäristönä sekä edistetään yhteisöllisyyttä maaseudulla. Hankkeen toimenpiteinä ovat mm. tilakäynnit työparina -toimintamallin luominen kriisitilanteisiin, maaseutuyrittäjien mentorointimallin rakentaminen ja pilotointi sekä varhaisen tuen ja verkostomaisen yhteistyön rakentaminen maaseutuyrittäjyyden tueksi. Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä yhteistyöverkoston kanssa, ja hankkeessa vahvistetaan hankkeen teemoihin liittyvien toimijoiden välistä verkostoitumista. Hanke panostaa aktiiviseen tiedotukseen. Hanketta hallinnoi Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK). Hankkeen toteuttamiseen osallistuu laajasti yhteistyökumppaneita Keski-Suomen alueelta. Hanke liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan ja sen toteuttamiseen haetaan EU:n maaseuturahaston osarahoitusta.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

128236

Startdatum

01.10.2020

Slutdatum

31.12.2022

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.10 Andra samarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner