Projekt
Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser - 221766

Telamönkijä

Piehingin kala avoin yhtiö

12.12.2022 - 31.03.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen tarkoituksena on monipuolistaa kalastustoimintaa myös talvikausille ostamalla telamönkijä. Tällä hetkellä avoimella yhtiöllä ei ole minkäänlaista talvikalastuksessa tarvittavaa ajoneuvoa ja toiminta on ollut vain sulan veden aikaan tapahtuvaa. Mönkijä on kelkkaan verrattaen monipuolisempi, koska rantaan kulkeminen,sekä kalastusvälineiden kuljetus onnistuu mönkijän avustuksella toimipaikasta käsin polttoaine tehokkaammin, myöskin kesä aikana. Mönkijällä kulkeminen pienentää hiilidioksidipäästöjä, koska sillä voi korvata auton toimipaikan ja rannan välillä kuljettaessa. Mönkijä vastaa myös ilmastonmuutoksen aiheuttamiin muuttuneisiin talviolosuhteisiin. Mönkijällä pääsee liikkumaan meren jäällä paremmin kuin kelkalla ja investoinnin myötä edellytykset harjoittaa kalastuselinkeinoa paranevat.

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Projektnummer

221766

Startdatum

12.12.2022

Slutdatum

31.03.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser

Underåtgärd

1.1 Stärka fiskeverksamheter som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara

Typ av åtgärd

Fiskeutveckling och investeringar och miljöåtgärder

Åtgärdens specifierare

Investeringar i fiske, exklusive byte av motorer, redskapens selektivitet och skydd samt djurens välbefinnande

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner