Hanke
Utveckling - 75587

Terroir- och merroiratlas för Åland

Ålands Landskapsregering

21.05.2018 - 30.10.2020

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Kartläggning och sammanställning av en terroir- och merroiratlas över Åland. Terroir beskriver hur produkter från en viss region smakar och länkar ett livsmedels sensoriska egenskaper till den plats där produkten är framställd, genom att kartlägga de resurser, traditioner, jordmåner, klimat och know-how som gett upphov till produkten. Merroir beskriver specifika havsrelaterade karaktärsdrag. Atlasen ska ge en översiktlig bild av hur livsmedelsproduktion och förädling har sett ut på Åland från sekelskiftet 1800 fram till idag. I atlasen beskrivs Ålands natur- och kulturgeografiska förutsättningar, produktionsförhållanden och bebyggelse, vilka djur man höll, vad man odlade på sin åker och i sina täppor, hur råvarorna bereddes och vad man åt. Även hur produkterna förädlades, produktbeskrivningar och recept ingår i atlasen. Atlasen är avsedd som ett verktyg för i första hand primärproducenter, livsmedelsförädlare och företag inom besöksnäringen för att utveckla koncept och historieberättande kring både nya och redan befintliga produkter. Den kan även användas av handeln och kök inom offentlig verksamhet för att identifiera områden för samarbete, produktutveckling och innovation. Allt i syfte att behålla eller skapa både traditioner och arbeten på landsbygden.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Ahvenanmaan kehittämisohjelma

Hankenumero

75587

Aloituspäivämäärä

21.05.2018

Loppumispäivämäärä

30.10.2020

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utveckling

Alatoimenpide

19.2 Stöd till Leader-projekt

Toimenpiteen tyyppi

Leader, Åland

Toimenpiteen tarkenne

Utveckling, lokalt

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt