Projekt
Utvecklingsprojekt - 57807

TERVE KALKKUNA

Satafood Kehittämisyhdistys ry

28.02.2018 - 11.03.2022

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Terve Kalkkuna -hankkeen ensisijainen kohderyhmä ovat kotimaiset kalkkunantuottajat. Hankkeesta hyötyvät tuottajat, joilla on jo tuotantoa ja jotka haluavat kehittää toimintatapojaan sekä tehostaa tuotantoaan. Tuottajien lisäksi hankkeesta hyötyy yhteistyön kautta koko kalkkunaketju. Alan tuottajat ja teollisuus pyrkivät yhteistyössä tutkijoiden kanssa kehittämään tuotantoa suuntaan, jossa hyvillä olosuhteilla ja tarkalla seurannalla onnistutaan kasvattamaan terve ja hyvinvoiva lintu. Hankkeessa selvitetään nykyisten kalkkunakasvattamoiden olosuhteet, erityisesti nykyisten kasvattamoiden ilmanvaihtokapasiteetti. Käytännön tavoitteena on löytää konkreettisia tilakohtaisia toimenpide-ehdotuksia, esim. kasvattamoiden varustuksiin uudistuksia ja kasvatusajan toimenpiteisiin neuvonnalliset keinot, joilla kalkkunatilojen kilpailukyky parantuu. Selvityksen avulla löydetyistä kasvatusajan keinosta/toimintatavoista laaditaan tuottajille ohjeistus, pidetään tuottajille koulutustilaisuuksia ja kasvattamoiden uudistustarpeista tehdään tilakohtaiset toimenpide-ehdotukset. Lisäksi etsitään kansainvälisesti esimerkillisiä toimintata-poja ja tutustutaan niihin.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

57807

Startdatum

28.02.2018

Slutdatum

11.03.2022

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Projektkaraktär

Interregional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner