Hanke
Utvecklingsprojekt - 111965

Terve Tiineys – Mistä on terveet vasikat tehty?

Luonnonvarakeskus

30.11.2019 - 30.12.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Keinollisten lisääntymistekniikoiden käyttö lisääntyy jatkuvasti ydinkarjojen jalostusohjelmissa maailmalla ja myös Suomessa. Lisääntymistekniikoita on useita, mutta niihin kaikkiin liittyy yleensä toimenpiteitä laboratoriossa tai laboratorion kaltaisissa olosuhteissa. Alkioiden genomivalinta mahdollistaa mm. syntyvän vasikan sukupuolen ja tiettyjen haluttujen ominaisuuksien määrittämisen jo ennen alkion siirtämistä vastaanottajaan. Ovum Pick Up (OPU) on jalostusta nopeuttava menetelmä, jossa munasoluja kerätään elävien hiehojen munasarjoista, munasolujen hedelmöitys tehdään laboratorio-olosuhteissa ja arvostellut alkiot pakastetaan myöhempää siirtoa varten vastaanottajiin. Vuonna 2016 OPU-alkioiden käyttö ohitti ensimmäistä kertaa maailmanlaajuisesti huuhtelualkioiden käytön jalostusohjelmissa. Vaikka OPU-vasikoita syntyy maailmalla entistä enemmän, vasikkaseuranta ei ole julkista, koska tuotannosta vastaavat yksityiset jalostusorganisaatiot. Tutkimustulokset (Bonilla ym., 2014) osoittavat, että OPU-vasikoiden syntymäpainot ja varhaiskuolleisuus ovat korkeampia kuin muissa vasikkaryhmissä. Myös Suomessa OPU-tiineyksissä ja -vasikoissa on havaittu eniten ongelmia kuten myöhäisiä luomisia sekä täysiaikaisina, mutta kuolleina syntyneitä vasikoita. Tässä hankkeessa on tavoitteena seurata AI (Artificial Insemination), MOET (Multiple Ovulation Embryo Transfer) ja OPU lehmä- ja sonnitiineyksiä emän verinäytteistä ja selvittää, voidaanko mahdolliset ongelmat diagnosoida jo tiineyden aikana. Hankkeen tuloksena kehitetään vasikkaseurantajärjestelmää ja koulutetaan karjanomistajia vasikkaseurantaan sekä luodaan pohja uudelle diagnostiselle työkalulle tiineyksien seurantaan.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

111965

Aloituspäivämäärä

30.11.2019

Loppumispäivämäärä

30.12.2022

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Asiasanat

Bioekonomi
Hållbar affärsverksamhet
Riskhantering
djurens välbefinnande
genetisk mångfald
husdjursproduktion
innovation/försök
köttnöt
mjölkko

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt