Projekt
Utvecklingsprojekt - 258150

Terveyttä ja hyvinvointia pyöräilyreiteistä

HelsinkiNorth ry

- 30.12.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Matkailuyhdistys HelsinkiNorth ry luo luontoliikuntaan aktivoivia pyöräreittejä uudella “Terveyttä ja hyvinvointia pyöräilyreiteistä” -hankkeellaan 1.11.2023 - 30.10.2024. Hankkeessa luodaan myös ympyräreitti pääkaupunkiseudulta pohjoiseen EMOn toiminta-alueille. Reitti yhdistyy Mäntsälän ja Pornaisten alueen aiemman reitin kanssa mahdollistaen matkailullisesti vetovoimaisen valtakunnallisen pyörämatkailureitin. Pyörämatkailu on kestävä matkailumuoto, joka edistää alueen kestävää kehitystä ja auttaa säilyttämään alueen kulttuuriperintöä ja luontoarvoja. Hankkeessa edistetään paikallisten asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä aktivoimalla ihmisiä liikkumaan ja virkistäytymään maaseutuympäristössä. Reitti lisää alueen vetovoimaa monipuolisena matkailukohteena ja houkuttelee uusia kävijöitä alueelle. Hankkeen toimenpiteillä lisätään maaseutualueen yhteisöllisyyttä ja yhteistyökulttuuria. Hankkeen avulla lisätään lisäksi kyläyhteisöiden elinvoimaa, tuodaan paikalliskulttuureita esille ja nostetaan reitin varrelta luontoympäristöjen mahdollistamia mindfullness -paikkoja esiin. Hankkeen avulla syntyy noin 240 km pitkä valtakunnallinen pyörämatkailureitti, joka tarjoaa ekologisen matkailukokemuksen ja -palvelun noin 1,5 miljoonan asukkaan vaikutusalueella. Valmis reitti viedään HelsinkiNorth sivustolle mobiiliystävälliseksi sähköiseksi kartaksi sekä sekä valtakunnalliseen Bikelandin ylläpitämään pyörämatkailukarttaan. Matkailureitin luominen lisää matkailutoimijoiden löydettävyyttä ja luo edellytykset yritysten liiketoiminnan kasvuun. Ympyräreitin suunnittelussa huomioidaan vahvasti junaliikenne- ja muut joukkoliikenneyhteydet, joka vähentää huomattavasti matkustamisen hiilijalanjälkeä alueella. Pyöräilyreitti suunnitellaan niin, että se kulkee mahdollisimman vähän ympäristöä kuormittavilla alueilla. Reitti linjataan palvelu-, luonto- ja kulttuuriympäristöjen vetovoimaisuus huomioiden.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

258150

Slutdatum

30.12.2024

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Typ av landsbygd

Yttre stadsområde

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

Samarbetsprojekt för utveckling av service och verksamhetsmiljö på landsbygden

Typ av åtgärd

Samarbetsprojekt

Åtgärdens specifierare

Koordinerings- och aktiveringsprojekt

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO8

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner