Projekt
Utvecklingsprojekt - 127023

Tervolan pitäjämuseon kehittämissuunnitelma

Tervolan Museoseura ry

31.07.2020 - 04.01.2023

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Tervolan Pitäjämuseo on laaja, maatalouden ja koulutuksen historiaan keskittyvä museo. Museoalueella on lähes 30 rakennusta ja se sijaitsee Paakkolan kylässä nelostien varressa. Museota hallinnoi Tervolan Pitäjäseura ry. Museoalueelle on tehty vuonna 2005 korjaus- ja kunnostussuunnitelma, joka vaatii päivitystä. Museon elvytyksen edellytyksenä on kunnollinen, perusteellinen ja asiantuntemuksella laadittu kunnostus- ja käyttösuunnitelma. Kehittämissuunnitelma tarvitaan, jotta siihen voidaan kirjata museon nykytila ja kerätä tiedot keskeisimmistä ongelmakohdista. Lisäksi suunnitelmassa luodaan pitkäjänteinen toimintasuunnitelma eri kunnostustoimien työ- ja tärkeysjärjestyksestä. Suunnitelmaa tarvitaan myös, jotta voidaan pitkäjänteisesti kehittää museon toiminnallisuutta ja museon yhteydessä tapahtuvaa elinkeinotoimintaa sekä museotoiminnan ja mahdollisten kaupallisten toimintojen sujuvaa yhteistyötä. Kehittämissuunnitelma teetetään ostopalveluna. Suunnitelman tekijällä on tukenaan Tervolan Pitäjäseuran johtokunta, hankkeen ohjausryhmä ja muut alueen museon kehittämisestä kiinnostuneet ihmiset. Myös Tornionlaakson ja Lapin alueellisten vastuumuseoiden asiantuntija-apu on kehittämissuunnitelman laatijan käytössä. Hankkeen tuloksena on Tervolan pitäjämuseon kehittämissuunnitelma, joka sisältää rakennuskannan inventoinnin, suunnitelman rakennusten korjauksista ja mahdollisista poistoista, suunnitelman joidenkin rakennusten käyttötarkoituksen muuttamisesta sekä piha-alueen kehittämisen suunnitelman. Hankeen tuloksena on myös kaksi työpajaa sekä niistä tehdyt taltioinnit.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

127023

Startdatum

31.07.2020

Slutdatum

04.01.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.1 Utredningar och planer

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Utredningar och planer

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner