Projekt
Investeringsprojekt - 280178

Teuronjärven hoitokalastus

Teuronjärven suojeluyhdistys ry

- 30.12.2027

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Teuronjärven suojeluyhdistys toteuttaa ostopalveluna ja talkootyönä 4-vuotisen hoitokalastushankkeen Teuronjärvellä. Toimenpiteinä 4 päiväinen syysnuottaus vuosittain, sekä jatkuvana talkootyönä omatoiminen Aapo-kalatupa kalastus yhdistyksen hankkimilla pyydyksillä. Lisäksi särjen kutuaikana keväällä asetetaan talkoilla turoja keräämään särjen kutua ja näin vähennetään särjen lisääntymistä. Hankkeella pyritään parantamaan järven ekologista tilaa ja oikaisemaan kalakannan rakennetta.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

280178

Slutdatum

30.12.2027

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Typ av landsbygd

Stadnära landsbygd

Åtgärd

Investeringsprojekt

Underåtgärd

Allmännyttiga naturresursinvesteringar

Typ av åtgärd

Allmännyttiga miljö- och klimatinvesteringar

Åtgärdens specifierare

Allmännyttiga investeringar i hållbar förvaltning av naturresurser

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO5

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner