Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 40433

Teuronjoen kalataloudellinen kunnostus

Tammelan Kalastusalue

01.06.2017 - 30.01.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Teauronjoen kalataloudellinen kunnostus, jossa kunnostetaan (ennallistetaan) neljä koskipaikkaa ja virtapaikkaa, jotka on uittoa varten aikanaan perattu. Tavoitteena on saada joen koski- ja virta-alueet lähemmäs luonnontilaa, mikä parantaa joessa olevan taimenkannan elinvoimaisuutta ja mahdollistaa joen matkailukäytön kehittämisen mm. matkailukalastuksen sekä joen maisemallisten arvojen parantumisen.Kohderyhmänä ovat Tammelan ja ympäröivien kuntien asukkaat sekä alueella vierailevat matkailijat. Hankkeen kohderyhmä on valittu maantieteellisellä perusteella.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

40433

Startdatum

01.06.2017

Slutdatum

30.01.2020

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner