Hanke
Utvecklingsprojekt - 105885

Teuvalaisten oma Syreenin talo

Helsingin Yliopisto

01.09.2019 - 29.12.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Hanke on esiselvitys, jolla pyritään varmistamaan Syreenin talon säilyminen osana teuvalaista kulttuurimaisemaa selvittämällä Syreenin talon kulttuurinen arvo ja kunto sekä käyttötarpeet ja -mahdollisuudet. Rakennus inventoidaan ja siitä laaditaan raportti, joka sisältää rakennushistorian, inventointikertomuksen ja käyttötarveselvityksen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

105885

Aloituspäivämäärä

01.09.2019

Loppumispäivämäärä

29.12.2020

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.6 Kultur- och naturarv

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Kultur- och naturarvet, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

kulturlandskap

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt