Projekt
Investering - 180569

TEUVO – teemahanke

Päijänne-Leader ry

29.09.2021 - 31.12.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Turva – teemahankkeessa rahoitetaan kyläturvallisuuteen sekä yhdistysten pieniin investointeihin liittyviä paikallisia pienhankkeita. Hankkeessa rahoitetaan yhdistysten pieniä kone- ja laitehankintoja, kalustehankintoja sekä rakennelmien rakentamis- ja materiaalikustannuksia tai rakennelmien hankkimista. Hankkeesta hyötyvät yhdistysten jäsenet, toiminta-alueen asukkaat ja vapaa-ajan asukkaat sekä matkailijat. Hanke lisää paikallisten yhdistysten toimintamahdollisuuksia ja hyvinvointia Päijänne-Leaderin toiminta-alueella.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Projektnummer

180569

Startdatum

29.09.2021

Slutdatum

31.12.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Investering

Underåtgärd

7.2 Skapande, förbättrande och utvidgande av småskalig infrastruktur

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Att skapa, förbättra och utvidga småskalig infrastruktur

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner