Hanke
Investering - 180569

TEUVO – teemahanke

Päijänne-Leader ry

28.09.2021 - 30.12.2023

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Turva – teemahankkeessa rahoitetaan kyläturvallisuuteen sekä yhdistysten pieniin investointeihin liittyviä paikallisia pienhankkeita. Hankkeessa rahoitetaan yhdistysten pieniä kone- ja laitehankintoja, kalustehankintoja sekä rakennelmien rakentamis- ja materiaalikustannuksia tai rakennelmien hankkimista. Hankkeesta hyötyvät yhdistysten jäsenet, toiminta-alueen asukkaat ja vapaa-ajan asukkaat sekä matkailijat. Hanke lisää paikallisten yhdistysten toimintamahdollisuuksia ja hyvinvointia Päijänne-Leaderin toiminta-alueella.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

180569

Aloituspäivämäärä

28.09.2021

Loppumispäivämäärä

30.12.2023

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Investering

Alatoimenpide

7.2 Skapande, förbättrande och utvidgande av småskalig infrastruktur

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Att skapa, förbättra och utvidga småskalig infrastruktur

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt