Projekt
Utvecklingsprojekt - 58116

The FinEst Band Camp

Suonenjoen kaupunki

01.01.2018 - 29.09.2022

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hanke on kolmen partnerin yhteinen musiikkihanke, jonka toteuttajina ovat Sisä-Savon kansalaisopisto, Aisapari ry Kauhavalta sekä Saarten Leader-ryhmä (LAG Saarte Koostöölagu) Virosta. Kansainvälisen hankkeen koordinaattorina toimii Aisapari ry. Aisaparin yhteistyökumppanina hankkeessa on Järvilakeuden kansalaisopisto, joka vastaa alueensa käytännön toiminnoista Aisaparin tekemällä tuensiirtosopimuksella. Sisä-Savon kansalaisopisto toimii Mansikka ry:n alueen hankehakijana ja toteuttajana. Opistokunnista hankkeessa ovat mukana kaikki kunnat, joissa on lapsilla ja nuorilla bänditoimintaa. Hankkeen yleistavoitteet ovat: ¿ saada alueen nuoret mukaan kansainväliseen yhteistyöhön sekä jakaa kokemuksia musiikin soittamisesta yhdessä ¿ luoda musiikin opettajille kansainvälisiä ammatillisia kontakteja ja vaihtaa tietoja ja kokemuksia erityisesti musiikkiteknologian kehittämismahdollisuuksista ¿ saada nuoria kiinnostumaan enemmän eri instrumenttien soittamisesta bändeissä ja jatkamaan harrastusta tulevaisuudessa ¿ lisätä nuorten yhteistyötä kulttuuritapahtumien järjestämiseen kansainvälisenä yhteistyönä ¿ kehittää nuorten tapahtumajärjestäjäosaamista leirin järjestämisessä ¿ tutustua virolaiseen kulttuuriin sekä kehittää opettajien ja opiskelijoiden englannin kielen puhetaitoa ¿ etsiä rahoitusmuotoja jatkaa kansainvälistä bändileiritoimintaa hankkeen jälkeen. Hankkeen erityistavoitteet ovat: ¿ rekrytoida hankekoordinaattori, opettajat ja nuoret toteuttamaan hankesuunnitelman toimenpiteet ¿ perustaa hankkeelle kansainvälinen ohjausryhmä, joka kokoontuu kaksi kertaa vuodessa ¿ tehdä hankkeelle yksityiskohtainen toimenpidesuunnitelma, toteuttaa ja arvioida se ¿ tehdä hankkeelle tiedotussuunnitelma ja kaksi tiedotustilaisuutta ¿ järjestää neljä kansainvälistä bändileiriä ja yksi yhteinen bändileiri virtuaalisena sekä tuottaa leireiltä yhteisiä tallenteita toiminnasta ¿ järjestää leirien loppukonsertteja yleisötapahtumina sekä leirin aikana disco nuorille ¿ loppuraportti

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

58116

Startdatum

01.01.2018

Slutdatum

29.09.2022

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Internationell

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner