Projekt
Utvecklingsprojekt - 65141

The Game

Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy

01.03.2018 - 14.05.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

The Game -hanke törmäyttää Huittisten/Säkylän diginatiivinuoret, lähiseutujen innovatiiviset oppilaitokset sekä yritykset. Hankkeen päätavoitteena on parantaa nuorten (15-19 -v.) työllistymisvalmiuksia ja yrittäjyystaitoja. The Game -hanke parantaa myös alueiden yrittäjien digiosaamista sekä nuorten kulutuskäyttäytymisen ymmärtämistä. Tärkeänä tavoitteena on myös parantaa nuorten tietoisuutta kotiseutujensa luovista työllistämis- ja kouluttautumismahdollisuuksista. Tämä edesauttaa nuorten jäämistä opiskelemaan lähiseudulleen ja/tai mahdollistaa todennäköisemmän paluumuuton myöhemmin. Verkostoitumisen ja törmäyttämisen kautta syntyy uusia, rohkeita kokeiluja digitaalisuuden/pelillisyyden kautta, jotka mahdollistavat työpaikkojen/uusien liikeideoiden syntymisen. The Game -hanke suunnittelee ja toteuttaa Säkylän ja Huittisten nuorille (15-19 v.) suunnatun "digisukelluksen". Se sisältää opintopaketin kustakin hankesuunnitelman digitaalisuuteen liittyvästä osa-alueesta (esim. robotiikka, ohjelmointi, peliala yms.), aihealueisiin liittyviin yrityksiin tutustumisen, digitaalisuuteen liittyvän case-tehtävän ja käytännön toteutuksen. Opintopaketit sulautetaan osaksi road trip -tapahtumia. Opetustilanteet tapahtuvat pääasiassa vierailukohteiden tiloissa jalkauttaen samalla opiskelijat jo toimiviin yrityksiin. Opintopaketeissa hyödynnetään myös vahvasti digitaalisia oppimiskanavia (esim. verkko-opetusjärjestelmät). Säkylän ja Huittisten nuoret yhdessä tutustuvat pääasiassa satakuntalaisiin alan toimijoihin. Road trip -opintokokonaisuuden tavoitteena on myös, että yritysten edustajat oppivat. Yhteiskeskustelujen avulla yritysten edustajat pääsevät kokemaan ja tutustumaan nuorten digimaailmaan syvemmällä tasolla. The Game -hankkeen aikana nuoret suunnittelevat ryhmätöinä digitapahtuman paikkakunnilleen. Kummankin paikkakunnan parhaat suunnitelmat toteutetaan koko opiskelijaryhmän toimesta. Parhaat suunnitelmat palkitaan yhteisessä lopputapahtumassa.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

65141

Startdatum

01.03.2018

Slutdatum

14.05.2020

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner