Hanke
Utvecklingsprojekt - 65141

The Game

Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy

01.03.2018 - 14.05.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

The Game -hanke törmäyttää Huittisten/Säkylän diginatiivinuoret, lähiseutujen innovatiiviset oppilaitokset sekä yritykset. Hankkeen päätavoitteena on parantaa nuorten (15-19 -v.) työllistymisvalmiuksia ja yrittäjyystaitoja. The Game -hanke parantaa myös alueiden yrittäjien digiosaamista sekä nuorten kulutuskäyttäytymisen ymmärtämistä. Tärkeänä tavoitteena on myös parantaa nuorten tietoisuutta kotiseutujensa luovista työllistämis- ja kouluttautumismahdollisuuksista. Tämä edesauttaa nuorten jäämistä opiskelemaan lähiseudulleen ja/tai mahdollistaa todennäköisemmän paluumuuton myöhemmin. Verkostoitumisen ja törmäyttämisen kautta syntyy uusia, rohkeita kokeiluja digitaalisuuden/pelillisyyden kautta, jotka mahdollistavat työpaikkojen/uusien liikeideoiden syntymisen. The Game -hanke suunnittelee ja toteuttaa Säkylän ja Huittisten nuorille (15-19 v.) suunnatun "digisukelluksen". Se sisältää opintopaketin kustakin hankesuunnitelman digitaalisuuteen liittyvästä osa-alueesta (esim. robotiikka, ohjelmointi, peliala yms.), aihealueisiin liittyviin yrityksiin tutustumisen, digitaalisuuteen liittyvän case-tehtävän ja käytännön toteutuksen. Opintopaketit sulautetaan osaksi road trip -tapahtumia. Opetustilanteet tapahtuvat pääasiassa vierailukohteiden tiloissa jalkauttaen samalla opiskelijat jo toimiviin yrityksiin. Opintopaketeissa hyödynnetään myös vahvasti digitaalisia oppimiskanavia (esim. verkko-opetusjärjestelmät). Säkylän ja Huittisten nuoret yhdessä tutustuvat pääasiassa satakuntalaisiin alan toimijoihin. Road trip -opintokokonaisuuden tavoitteena on myös, että yritysten edustajat oppivat. Yhteiskeskustelujen avulla yritysten edustajat pääsevät kokemaan ja tutustumaan nuorten digimaailmaan syvemmällä tasolla. The Game -hankkeen aikana nuoret suunnittelevat ryhmätöinä digitapahtuman paikkakunnilleen. Kummankin paikkakunnan parhaat suunnitelmat toteutetaan koko opiskelijaryhmän toimesta. Parhaat suunnitelmat palkitaan yhteisessä lopputapahtumassa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

65141

Aloituspäivämäärä

01.03.2018

Loppumispäivämäärä

14.05.2020

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

digitalisering
ungdomar

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt