Hanke
Utvecklingsprojekt - 144607

Tiedolla johtaminen matkailun menestystekijäksi Karhuseudun alueella

Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy

31.12.2020 - 29.11.2023

Är igång

Julkinen hankekuvaus

“Tiedolla johtaminen matkailun menestystekijäksi Karhuseudun alueella” -hankkeen tavoitteena on tuottaa uutta osaamista ja uusia toimintatapoja olemassa olevan digitaalisen liiketoimintatiedon (Business Intelligence, BI) hyödyntämiseksi matkailuyritysten ja –kohteiden toiminnan kehittämisessä ja päätöksenteossa Karhuseudun alueella. Hankkeessa hyödynnetään tiedolla johtamisen työkaluja, joiden avulla luodaan alueen matkailuyrityksille ja -kohteille menestyksen avaimia kansallisessa ja kansainvälisessä matkailumarkkinassa erityisesti haastavassa Covid-19 erityistilanteessa. Hankkeen kohderyhmänä on Karhuseudun alueen matkailuyrittäjät ja -kohteet. Hankkeen tuloksina matkailuyritykset ja -kohteet hyödyntävät tiedolla johtamista liiketoiminnassaan, esimerkiksi optimoimalla yrityksensä hinnoittelua ja markkinointiviestintää, tuottamalla tiedon kautta matkailijalle personoitua sisältöä ja palveluita sekä tehostamalla datan avulla matkailumyyntiä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

144607

Aloituspäivämäärä

31.12.2020

Loppumispäivämäärä

29.11.2023

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.3 Samarbete mellan mikroföretag

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Asiasanat

marknadsföring
nätverk
turism

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt