Hanke
Utvecklingsprojekt - 112216

Tiedolla kasvua ja uudistumista Saimaa Geoparkin alueella II

Saimaa Geopark ry

15.03.2020 - 30.12.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Yhteistyöhanke toteutetaan Kaakkois-Suomen sekä Etelä-Savon ELY:jen alueella 50 – 50 jaon mukaisesta. Hanke vahvistaa ja edistää Saimaa Geopark-alueen mikroyritysten ja toimijoiden yhteistyötä, tiivistä verkostoitumista, kansainvälistä ja kansallista näkyvyyttä Outdoor Active- nettiportaalin kautta, uusien geologiasta ammentavien palveluiden ja tuotteiden syntyä sekä tuotteistamista. Alueen mikroyrittäjien ammatillinen kasvu edistyy turvallisuus - ja laatuajattelun myötä. Alueelle luodaan yhteinen sopimuskäytäntö virkistysaluekohteiden ja yrittäjien kesken. Sopimus on ensimmäinen laatuaan Saimaa Geoparkin alueella. Hankkeessa tuotetaan Saimaa Geoparkin alueelle luokkaretkikonsepti, joka yhdistää yrittäjien palvelut ja tuotteet sekä geologiset oppisisällöt. Hanke tuottaa materiaalia eri työpajojen kautta. Edeltävän hankkeen tietopankkia kehitetään ja siellä olevaa tietoa jaetaan monikanavaisesti niin, että mikroyrittäjät hyötyvät tietopankin sisällöistä. Hankeen toteuttamiseen haetaan EU:n maaseuturahaston rahoitusta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

112216

Aloituspäivämäärä

15.03.2020

Loppumispäivämäärä

30.12.2022

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.3 Samarbete mellan mikroföretag

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Hankeluonne

Interregional

Erityistavoite

3

Asiasanat

Fritidsboende
Hållbar affärsverksamhet
Internationell/Internationalisering
aktivitetsturism
nya tjänster
nätverk
rekreations- och hobbyverksamhet
säkerhet
turism
utvecklande av företagsgrupp

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt