Projekt
Utvecklingsprojekt - 112216

Tiedolla kasvua ja uudistumista Saimaa Geoparkin alueella II

Saimaa Geopark ry

15.03.2020 - 15.09.2023

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Yhteistyöhanke toteutetaan Kaakkois-Suomen sekä Etelä-Savon ELY:jen alueella 50 – 50 jaon mukaisesta. Hanke vahvistaa ja edistää Saimaa Geopark-alueen mikroyritysten ja toimijoiden yhteistyötä, tiivistä verkostoitumista, kansainvälistä ja kansallista näkyvyyttä Outdoor Active- nettiportaalin kautta, uusien geologiasta ammentavien palveluiden ja tuotteiden syntyä sekä tuotteistamista. Alueen mikroyrittäjien ammatillinen kasvu edistyy turvallisuus - ja laatuajattelun myötä. Alueelle luodaan yhteinen sopimuskäytäntö virkistysaluekohteiden ja yrittäjien kesken. Sopimus on ensimmäinen laatuaan Saimaa Geoparkin alueella. Hankkeessa tuotetaan Saimaa Geoparkin alueelle luokkaretkikonsepti, joka yhdistää yrittäjien palvelut ja tuotteet sekä geologiset oppisisällöt. Hanke tuottaa materiaalia eri työpajojen kautta. Edeltävän hankkeen tietopankkia kehitetään ja siellä olevaa tietoa jaetaan monikanavaisesti niin, että mikroyrittäjät hyötyvät tietopankin sisällöistä. Hankeen toteuttamiseen haetaan EU:n maaseuturahaston rahoitusta.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

112216

Startdatum

15.03.2020

Slutdatum

15.09.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.3 Samarbete mellan mikroföretag

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Projektkaraktär

Interregional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner