Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 16606

Tiedonvirtaa tunturista – kyläverkko Äkäslompoloon

Verkko-osuuskunta Ylläksen Laajakaista

01.01.2016 - 10.01.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Tiedonvirtaa tunturista ¿ kyläverkko Äkäslompoloon -hankkeessa Verkko-osuuskunta Ylläksen Laajakaista sitouttaa Äkäslompolon kylän yritykset, vakituiset asukkaat sekä lomakiinteistön omistajat liittymään valokuituverkkoon sekä rakennetaan 100-megainen kaksisuuntainen valokuituverkko. Valokuituverkko on tarkoitus rakentaa koko kylän alueelle, mutta lopullinen laajuus varmistuu sitouttamisvaiheen jälkeen. Aiemmissa tiedotushankkeissa ja kartoituksissa on kiinnostuksensa liittymiseen varmistanut noin 150 äkäslompololaista asukasta, yritystä ja lomakiinteistön omistajaa. Tavoitteena on saada hankkeen aikana noin 300 liittyjää erityisesti kylän yrityksistä ja asukkaista. Toiminta-alueena on Äkäslompolon kylä Kolarin kunnassa. Kohderyhmänä sekä hyödynsaajana ovat kylän yritykset, vakituiset asukkaat lapsista senioreihin, loma-asunnon omistajat, kylässä vierailevat muut kolarilaiset sekä Ylläksen alueella vierailevat kotimaiset ja ulkomaiset matkailijat. Hankkeen tärkeimpänä tavoitteena on rakentaa kustannustehokkaasti vähintään 100-megainen kaksisuuntainen valokuituverkko Äkäslompolon kylään. Hankkeen aikana varmistetaan kyläverkolle hyvä toimintamalli ja verkon ylläpitotapa. Kyläverkon suunnittelun ja rakentamisen avulla tuetaan kylän elinvoimaisuutta ja vahvistetaan yritystoiminnan toimintaedellytyksiä. Yritystoiminnan, palvelujen saatavuuden ja yleensä maaseudulla asumisen edellytys on riittävän nopea ja kaikissa olosuhteissa toimintavarma laajakaista. Lisäksi hankkeella vaikutetaan maaseudun asukkaiden tasa-arvoon suhteessa kasvukeskuksiin sekä asenteisiin ja yleiseen ilmapiiriin maaseutua kohtaan. Laajakaista tarjoaa mm. parempia etätyö- ja koulutusmahdollisuuksia sekä edistää osaltaan matkailupalveluiden sekä muiden elinkeinojen kehittymistä. Valokuituverkko edesauttaa myös uuden luovan työn ja elinkeinotoiminnan syntymistä Ylläksen alueelle, koska tunturialueen tiedon ja osaamisen jakaminen globaalisti mahdollistuu valokuituverkon kautta.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

16606

Startdatum

01.01.2016

Slutdatum

10.01.2020

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.3 Bredbandsinfrastruktur och elektroniska tjänster

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Bredbandsinfrastruktur och e-tjänster, investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner