Projekt
Utvecklingsprojekt - 193571

Tiedosta tekoihin Lapin maaseudulla -TILMA

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia

01.03.2022 - 31.12.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen ydintehtävä on jakaa tietoa Lapin maaseudun elinvoimaisuuden edistämiseksi. Tämä tehdään yhteistyössä muiden samaa toimialaa koskevien toimijoiden, hankkeiden, oppilaitosten ja neuvontaorganisaatioiden kanssa. Tavoitteena on maatilayritysten toiminnan kehittäminen, lähiruoan käytön lisääminen, ajantasaisen maatalouspolitiikan tiedon levittäminen ja maaseudun toimijoiden yhteistyön lisääminen. Keinoina käytetään kaikkia viestintävälineitä ja -kanavia, tapahtumia ja kampanjoita. Tutkimuksissa on tullut esille, että maatilayrittäjät tulevat tarvitsemaan jatkossa entistä enemmän tukea selvitäkseen arjen haasteista. Heidän jaksamisessaan ja joiltain osin osaamisessa (mm. johtaminen ja talouden hallinta) on ongelmia ja he eivät kaikilta osin hyödynnä myöskään tilojen metsävarallisuutta osana tulorakennetta. Maatilayrittäjät kokevat myös, että julkisuudessa käytävä keskustelu maataloudesta on negatiivista ja maatilayrittäjiä syyllistävää. Tätä taustaa vasten on tarve saada viestinnän keinoin maatilayrittäjille tietoa erilaisista mahdollisuuksista selviytyä tilanteesta kuin myös viestiä tarvittavista toimenpiteistä mm. ilmastonmuutosasioissa. Kestävä ruokajärjestelmä, lähiruoka ja sen saatavuus osana kansalaisten ruokahankintoja on nähty tärkeänä myös valtionhallinnossa. Julkisen sektorin ruokapalveluiden toteutukseen on tulossa muutoksia, jotka vaikuttavat myös alkutuottajiin ja heidän tuotteitaan jalostaviin yrityksiin. Tämän hankkeen avulla tuodaan esille lähiruoan tuottamisen ja sen jatkojalostamisen mahdollisuudet keskeisenä osana lappilaista maaseutuelinkeinoa, unohtamatta markkinoinnin antamia mahdollisuuksia. Euroopan unionin ohjelmakausi on vaihtumassa. EU:n yhteisen maatalouspolitiikan, CAPin, kansallinen suunnitelma määrittää vuosina 2023-2027 Suomessa toteutettavat maaseudun kehittämiseen liittyvät toimenpiteet, maatalouden tukitoimet sekä tukijärjestelmien reunaehdot. Tämän hankkeen avulla viestitään ajantasaista tietoa CAPistä.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Projektnummer

193571

Startdatum

01.03.2022

Slutdatum

31.12.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner