Projekt
Utvecklingsprojekt - 83907

Tiedostava metsätilan omistus

Suomen metsäkeskus - Finlands skogscentral

28.02.2019 - 30.11.2023

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Tiedostava metsätilan omistus -hankkeessa edistetään metsätilusjärjestelyjen käynnistämistä ja yhteismetsien laajentumista Pohjois-Pohjanmaalla. Tietoa metsien hyödyntämismahdollisuuksien lisäämisestä ja metsätalouden harjoittamisen kannattavuuden parantamisesta tilusjärjestelyillä viedään erityisesti niille metsänomistajille, joiden metsät sijaitsevat tilusrakenteeltaan haastavilla alueilla. Toiseksi jaetaan tietoa yhteismetsille ja metsänomistajille yhteismetsään liittymisen mahdollisuuksista. Tiedonvälitystä tehdään yhteistyössä metsäalan toimijoiden kanssa. Hankkeen tavoitteena on, että metsänomistajat tiedostavat mahdollisuutensa lisätä metsäomaisuudestaan saamiaan hyötyjä, jolloin myös kohdealueiden metsätaloudellinen aktiivisuus kasvaa.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

83907

Startdatum

28.02.2019

Slutdatum

30.11.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner