Hanke
Utvecklingsprojekt - 83907

Tiedostava metsätilan omistus

Suomen metsäkeskus - Finlands skogscentral

28.02.2019 - 30.08.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Tiedostava metsätilan omistus -hankkeessa edistetään metsätilusjärjestelyjen käynnistämistä ja yhteismetsien laajentumista Pohjois-Pohjanmaalla. Tietoa metsien hyödyntämismahdollisuuksien lisäämisestä ja metsätalouden harjoittamisen kannattavuuden parantamisesta tilusjärjestelyillä viedään erityisesti niille metsänomistajille, joiden metsät sijaitsevat tilusrakenteeltaan haastavilla alueilla. Toiseksi jaetaan tietoa yhteismetsille ja metsänomistajille yhteismetsään liittymisen mahdollisuuksista. Tiedonvälitystä tehdään yhteistyössä metsäalan toimijoiden kanssa. Hankkeen tavoitteena on, että metsänomistajat tiedostavat mahdollisuutensa lisätä metsäomaisuudestaan saamiaan hyötyjä, jolloin myös kohdealueiden metsätaloudellinen aktiivisuus kasvaa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

83907

Aloituspäivämäärä

28.02.2019

Loppumispäivämäärä

30.08.2022

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Toimenpiteen tyyppi

Utbildning och information

Toimenpiteen tarkenne

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Asiasanat

Bioekonomi
Skogsenergi
logistik

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt