Hanke
Utvecklingsprojekt - 120954

Tienviitat Järviseudun maa- ja puutarhatalouden tulevaisuuteen

Luonnonvarakeskus

29.02.2020 - 30.12.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Maa- ja puutarhatalouden voimakas rakennemuutos yhdistettyinä globaaleihin megatrendeihin velvoittavat toimialaa vastaamaan elinkeinon muuttuvaan osaaja- ja tietotarpeeseen. Etelä-Pohjanmaalla Järviseudun Ammatti-instituutti ja Luonnonvarakeskus hakevat tällä hankkeella näkemyksiä siihen, mihin alueella olisi tulevaisuudessa suunnattava maa- ja puutarhatalouden elinkeinojen kehittämistä ja koulutusta. Hanke tarjoaa ennakointitutkimusta työkaluna käyttäen skenaarioita ja esityksiä alueen ja tarkasteltavan toimialan tulevaisuudesta. Tulosten perusteella voidaan suunnata alueen kehittämishankkeita alkavalla ohjelmakaudella sekä kehittää luonnonvara-alan koulutuksen alueellista infrastruktuuria ja sisältöä. Hanke tarjoaa alkutuotannon ja ruokaketjun yrityksille ennakointitietoa käytettäväksi esimerkiksi investointipäätösten tukena. Hankkeen lopputuloksena syntyy valmiiksi pohjustettuja ja taustoitettuja hanke- ja investointiesityksiä maatalous- ja puutarha-aloille. Hanketta on valmisteltu yhdessä alueen tuottajajärjestöjen, alueen maaseutuelinkeinotoimien ja yrittäjien kanssa. Hankkeen tavoitteena on luoda alueelle kaikkia tahoja hyödyttävä yhteistyömalli koulutuksen, tutkimuksen ja yrittäjien välille. Hankkeessa selvitetään eri teemoja ja tulevaisuuden mahdollisuuksia alueen maatalous- ja puutarhatuotannon kehittämiseksi, siten että tuotanto on vastuullista, kestävää ja taloudellisesti kannattavaa. Elinkeinojen, opetuksen ja tutkimuksen alueellisten tarpeiden kehittämisanalyysin lisäksi hanke toimii onnistuessaan monistettavana esimerkkinä yksittäisen maantieteellisen alueen (Aisapari Leader ry:n alue) maatalouden ja puutarha-alan kehittymisskenaarioista ja kehittämistarveanalyysistä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

120954

Aloituspäivämäärä

29.02.2020

Loppumispäivämäärä

30.12.2022

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.10 Andra samarbetsprojekt

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Asiasanat

innovation/försök
nätverk

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt