Projekt
Utvecklingsprojekt - 203029

Tietoa biotaloudesta – Biokipinä

Kehitysyhtiö Savogrow Oy

31.10.2022 - 30.03.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Biotalouden tiedotushanke Biokipinä lisää alueen toimijoiden tietämystä eri biotalouden osa-alueiden mahdollisuuksista. Hanke aktivoi ja saattaa alulle alueella biotalouden toimintaohjelmien laadintatyötä. Hankkeessa etsitään ja tunnistetaan alueellisiin toimintaohjelmiin painotuksia, jotka perustuvat alueellisiin resursseihin ja olemassa oleviin yrityksiin. Lisäksi hanke aktivoi alueellista sekä alueiden välistä yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Ydin tietämyksen jakamisessa on monipuolinen viestintäkanavien hyödyntäminen sekä erilaiset verkostoitumistapahtumat – ja tilaisuudet. Lisäksi hankkeessa toteutetaan yrityskäyntejä alueella ja alueen ulkopuolella biotalouden ymmärryksen lisäämiseksi sekä hyvien käytäntöjen jakamiseksi. Keskeiset hankkeen teemat ovat älykäs sopeutuminen ja kestävä hiilenkierto. Hanke toteutetaan tiedotushankkeena kahden toimintaryhmän alueella. Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat Kehitysyhtiö SavoGrow Oy, Leppävirran kunta ja Varkaus. Hanke rahoitetaan kehittämishankkeena Mansikka ry:n toimesta.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Projektnummer

203029

Startdatum

31.10.2022

Slutdatum

30.03.2024

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner