Projekt
Utvecklingsprojekt - 113816

Tietoa ja turvaa kylillä -hanke

Hämeen Martat ry

31.12.2019 - 30.12.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen aikana järjestetään kylätapahtumia ja kouluvierailuja sekä kylien yleisötapahtumien toiminnallisia infopisteitä. Tapahtumissa ja vierailuilla käydään läpi kotitalouksien ja kylän turvallisuuteen liittyviä asioita lähinnä kotivaran, elintarvikkeiden säilyvyyden sekä kotona tapahtuvien tapaturmien ennaltaehkäisemisen näkökulmasta. Toiminnassa läpileikkaavana teemana ovat myös ympäristönäkökulma ja erilaisiin häiriötilanteisiin varautuminen. Alueen asukkaita innostetaan omatoimiseen varautumiseen ja kestävämpiin valintoihin omassa arjessaan. Keskeisiä yhteistyötahoja hankkeen toiminnan totuttamisessa ovat alueen yhdistykset kuten kylä- ja marttayhdistykset sekä alueen koulut. Toiminnan tavoitteena on lisätä yhteisöllisyyttä ja vahvistaa toimintaan osallistuvien osaamista häiriötilanteisiin varautumisessa. Tyypillinen arjen häiriötilanne on esimerkiksi sähkökatko tai sairastuminen. Kotivaraan liittyvän tietoisuuden vahvistamisen lisäksi innostetaan ruokahävikin pienentämiseen sekä tavallisena arkena että häiriötilanteiden aikana. Lisäksi käydään läpi yksinkertaisia keinoja, joiden avulla kotona tapahtuvien tapaturmien riskiä voidaan pienentää. Hankkeen toimenpidekokonaisuudet: Toimenpidekokonaisuus 1: Taitoa ja turvaa kylillä -työpajat ja infopisteet Toimenpidekokonaisuus 2: Taitoa ja turvaa kylillä -tapahtumat

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

113816

Startdatum

31.12.2019

Slutdatum

30.12.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner