Projekt
Utvecklingsprojekt - 11856

Tietoinen metsänomistus

Suomen metsäkeskus - Finlands skogscentral

31.08.2015 - 19.12.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Tietoinen metsänomistus - tiedotushankkeen tavoitteena on Etelä-Savon ja Kaakkois-Suomen metsätalouden aktivoiminen omistaja- ja tilarakennetta kehittämällä. Hankkeen avulla tavoitetaan metsänomistajia, joille tuodaan tutuksi heidän omien metsien metsävaratieto sekä tietoa omistajanvaihdoksista ja yhteismetsistä metsänomistusmuotona. Metsäomaisuuden sekä sen käytön ja omistamisen tunteminen auttavat metsänomistajia päätösten teossa. Hanke edistää metsäomaisuuden päätymistä aktiiviseen talouskäyttöön, yksinomistukseen, perinteiseen yhteisomistukseen tai osaksi yhteismetsää. Tuloksena voi olla myös suojelu tai maiseman säilytys. Tärkeintä on, että valinta tehdään tietoisesti ja harkiten. Tietoinen metsänomistus - hankkeen keskeisin kohderyhmä on metsää omis-tavien kuolinpesien ja yhtymien osakkaat, joista suuri osa on vieraantunut metsistään. Toinen kohderyhmä on 60- vuotta täyttäneet metsänomistajat. Metsänomistajille tarjottavia toimenpiteitä ovat kuolinpesien purkaminen, metsätilojen ja yhtymäosuuksien kauppa, hallitut sukupolvenvaihdokset sekä yhteismetsien muodostaminen ja yhteismetsiin liittyminen. Tietoinen metsänomistus - hankkeen yhteistyökumppaneita ovat omistajan-vaihdosten parissa työskentelevät toimijat. Hanke edistää palvelujen tarjoajien ja metsänomistajien keskinäistä kohtaamista. Hanke kokoaa metsänomistajat ja toimijat yhteen "Polvelta Toiselle" - messuilla sekä muissa tiedotustilaisuuksissa hankealueella sekä pääkaupunkiseudulla.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

11856

Startdatum

31.08.2015

Slutdatum

19.12.2019

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Projektkaraktär

Interregional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner