Hanke
Utvecklingsprojekt - 11856

Tietoinen metsänomistus

Suomen metsäkeskus - Finlands skogscentral

31.08.2015 - 19.12.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Tietoinen metsänomistus - tiedotushankkeen tavoitteena on Etelä-Savon ja Kaakkois-Suomen metsätalouden aktivoiminen omistaja- ja tilarakennetta kehittämällä. Hankkeen avulla tavoitetaan metsänomistajia, joille tuodaan tutuksi heidän omien metsien metsävaratieto sekä tietoa omistajanvaihdoksista ja yhteismetsistä metsänomistusmuotona. Metsäomaisuuden sekä sen käytön ja omistamisen tunteminen auttavat metsänomistajia päätösten teossa. Hanke edistää metsäomaisuuden päätymistä aktiiviseen talouskäyttöön, yksinomistukseen, perinteiseen yhteisomistukseen tai osaksi yhteismetsää. Tuloksena voi olla myös suojelu tai maiseman säilytys. Tärkeintä on, että valinta tehdään tietoisesti ja harkiten. Tietoinen metsänomistus - hankkeen keskeisin kohderyhmä on metsää omis-tavien kuolinpesien ja yhtymien osakkaat, joista suuri osa on vieraantunut metsistään. Toinen kohderyhmä on 60- vuotta täyttäneet metsänomistajat. Metsänomistajille tarjottavia toimenpiteitä ovat kuolinpesien purkaminen, metsätilojen ja yhtymäosuuksien kauppa, hallitut sukupolvenvaihdokset sekä yhteismetsien muodostaminen ja yhteismetsiin liittyminen. Tietoinen metsänomistus - hankkeen yhteistyökumppaneita ovat omistajan-vaihdosten parissa työskentelevät toimijat. Hanke edistää palvelujen tarjoajien ja metsänomistajien keskinäistä kohtaamista. Hanke kokoaa metsänomistajat ja toimijat yhteen "Polvelta Toiselle" - messuilla sekä muissa tiedotustilaisuuksissa hankealueella sekä pääkaupunkiseudulla.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

11856

Aloituspäivämäärä

31.08.2015

Loppumispäivämäärä

19.12.2019

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Toimenpiteen tyyppi

Utbildning och information

Toimenpiteen tarkenne

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Hankeluonne

Interregional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Bioekonomi
Etablering av företagsverksamhet
Fritidsboende
Hållbar affärsverksamhet
Jämställdhet
bioenergi
kvinnor
miljö
nätverk
rekreations- och hobbyverksamhet
resurseffektivitet
ungdomar
åldrande befolkning

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt