Hanke
Utvecklingsprojekt - 112429

Tietolinkki – edellä tiedossa

Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymä

31.12.2019 - 30.12.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Tietolinkki - edellä tiedossa -tiedonvälityshanke toimii Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnissa. Alkutuotanto on hankealueella tärkeä elinkeino: lähes 25% maidontuotannosta ja 20% naudanlihasta tulee hankealueelta, ja myös perunantuotanto on merkittävää. Lisäksi noin neljännes Suomen turkistuotannosta tulee hankealueelta. Kohderyhmänä ovat maatalousyrittäjät, turkistuottajat ja hevosyrittäjät. Pohjois-Pohjanmaalla toiminta keskittyy maatalousyrittäjiin ja turkistuottajiin. Alkutuotannon yrittäjien toimintaympäristöön vaikuttaa parhaillaan useita mittavia muutostekijöitä, mm. rakennekehitys, digitalisaatio ja ilmastonmuutos. Samanaikaisesti tuotannon ympäristövaikutuksista ja hyväksyttävyydestä käydään laajaa julkista keskustelua. Myös EU-ohjelmakausi on vaihtumassa. Taloudelliset haasteet ja toimintaympäristön nopea muuttuminen edellyttävät yrittäjiltä vahvaa ammattitaitoa ja jatkuvaa uudistumista. Hankkeen päätavoitteena on lisätä maatalous-, turkis- ja hevosyrittäjien osaamista ja ammattitaitoa välittämällä ajankohtaista yrittäjiä hyödyttävää tietoa. Tavoitteena on myös edistää uusien toimintamallien ja innovaatioiden käyttöönottoa ja elinkaariajattelua ja tuoda esille maaseudun uusia ansaintamahdollisuuksia sekä alkutuotannon elinkeinojen merkitystä, vastuullisuutta ja kestäviä tuotantotapoja. Hankkeen aihekokonaisuuksia ovat: Tiedolla johtaminen, Kestävä kehitys, Teknologinen kehitys, Verkostoituminen. Toimenpiteet eri tuotantoaloilla liittyvät näihin teemoihin. Yrittäjille välitetään ajankohtaista tietoa monikanavaisesti: seminaarit, infot, videot, uutiskirjeet, webinaarit, podcastit, pellonpiennarpäivät. Hankkeen hallinnoijana toimii Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä ja osatoteuttajina MTK Keski-Pohjanmaa ry, MTK-Pohjois-Suomi ry, ProAgria Keski-Pohjanmaa ry sekä Pohjois-Suomen Turkiseläinten Kasvattajat ry.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

112429

Aloituspäivämäärä

31.12.2019

Loppumispäivämäärä

30.12.2022

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Toimenpiteen tyyppi

Utbildning och information

Toimenpiteen tarkenne

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Hankeluonne

Interregional

Erityistavoite

1

Asiasanat

Cirkulär ekonomi
Hållbar affärsverksamhet
Ny affärsverksamhet
digitalisering
djurens välbefinnande
energieffektivitet
flerbranschgårdar
husdjursproduktion
häst
jordbruk
klimatförändring
pälsdjursuppfödning
resurseffektivitet
växtproduktion

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt