Projekt
Utvecklingsprojekt - 112429

Tietolinkki – edellä tiedossa

Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymä

01.01.2020 - 31.12.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Tietolinkki - edellä tiedossa -tiedonvälityshanke toimii Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnissa. Alkutuotanto on hankealueella tärkeä elinkeino: lähes 25% maidontuotannosta ja 20% naudanlihasta tulee hankealueelta, ja myös perunantuotanto on merkittävää. Lisäksi noin neljännes Suomen turkistuotannosta tulee hankealueelta. Kohderyhmänä ovat maatalousyrittäjät, turkistuottajat ja hevosyrittäjät. Pohjois-Pohjanmaalla toiminta keskittyy maatalousyrittäjiin ja turkistuottajiin. Alkutuotannon yrittäjien toimintaympäristöön vaikuttaa parhaillaan useita mittavia muutostekijöitä, mm. rakennekehitys, digitalisaatio ja ilmastonmuutos. Samanaikaisesti tuotannon ympäristövaikutuksista ja hyväksyttävyydestä käydään laajaa julkista keskustelua. Myös EU-ohjelmakausi on vaihtumassa. Taloudelliset haasteet ja toimintaympäristön nopea muuttuminen edellyttävät yrittäjiltä vahvaa ammattitaitoa ja jatkuvaa uudistumista. Hankkeen päätavoitteena on lisätä maatalous-, turkis- ja hevosyrittäjien osaamista ja ammattitaitoa välittämällä ajankohtaista yrittäjiä hyödyttävää tietoa. Tavoitteena on myös edistää uusien toimintamallien ja innovaatioiden käyttöönottoa ja elinkaariajattelua ja tuoda esille maaseudun uusia ansaintamahdollisuuksia sekä alkutuotannon elinkeinojen merkitystä, vastuullisuutta ja kestäviä tuotantotapoja. Hankkeen aihekokonaisuuksia ovat: Tiedolla johtaminen, Kestävä kehitys, Teknologinen kehitys, Verkostoituminen. Toimenpiteet eri tuotantoaloilla liittyvät näihin teemoihin. Yrittäjille välitetään ajankohtaista tietoa monikanavaisesti: seminaarit, infot, videot, uutiskirjeet, webinaarit, podcastit, pellonpiennarpäivät. Hankkeen hallinnoijana toimii Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä ja osatoteuttajina MTK Keski-Pohjanmaa ry, MTK-Pohjois-Suomi ry, ProAgria Keski-Pohjanmaa ry sekä Pohjois-Suomen Turkiseläinten Kasvattajat ry.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

112429

Startdatum

01.01.2020

Slutdatum

31.12.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Projektkaraktär

Interregional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner