Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 13833

Tiistenjoen virkistys- ja vapaa-ajan kunnostushanke

Tiistenjoen Nuorisoseura r.y.

01.10.2015 - 23.12.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Tiistenjoen nuorisoseura hakee rahoitusta Tiistenjoen nuorisoseurantalon kunnostamiseen, Lapuanjoen varressa sijaitsevan venevalkaman kunnostukseen sekä vanhan pururadan kunnostukseen.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

13833

Startdatum

01.10.2015

Slutdatum

23.12.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.2 Skapande, förbättrande och utvidgande av småskalig infrastruktur

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Att skapa, förbättra och utvidga småskalig infrastruktur

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner