Projekt
Utvecklingsprojekt - 12879

Tilalle uudistuva yrittäjyys

Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy

01.02.2016 - 07.04.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy:n hallinnoiman Tilalle uudistuva yrittäjyys- hankkeen perustana on Kuusamon, Taivalkosken ja Posion alueille huhti-elokuussa 2014 tehty Maatilojen mahdollisuudet -selvityshanke. Tehdyssä selvityshankkeessa kerättiin tietoa alueen maatalouden harjoittajien kehittämis- ja koulutustarpeista. Selvityshankkeen tulosten pohjalta suunnitellussa Tilalle uudistuva yrittäjyys -hankkeessa kohderyhmänä ovat Kuusamon ja Taivalkosken maa- ja/tai metsätalouden harjoittajat. Hankkeen toteutusaika on 1.2.2016 - 31.12.2018, toiminta-aika vuosittain n. 8kk, ja määrällisenä tavoitteena on saada hankkeeseen sitoutettua 60 maa- ja/tai metsätilayrittäjää. Lisäksi tavoitteena on mm. saada yleisiin koulutustilaisuuksiin, sekä pienryhmäkoulutuksiin osallistumaan yhteensä 80 eri henkilöä. Hankkeen koulutus sisältää sekä yleistä että pienryhmäkoulutusta maa- ja metsätalouden sukupolvenvaihdoksista, maatilayrittäjille suunnattavasta liiketoiminta- ja johtamiskoulutuksesta sisältäen työhyvinvoinnin, sekä osiot maa- ja metsätilojen bioenergian tuotannosta. Hankkeen tuloksena alueen maatilayrittäjien johtamistaitojen ja työhyvinvoinnin paraneminen luo osaltaan edellytyksiä kannattavan yritystoiminnan harjoittamiselle sekä antaa valmiuksia yritysten kilpailukykyvyn säilyttämiseen. Lisäksi tuloksena on tuoda maa- ja metsätiloille koulutuksen välityksellä uusia liiketoiminnallisia ansaintamahdollisuuksia bioenergian tuotannon osalta. Alueen maaseudulle keskeisten tuotantomuotojen osalta toteutuvat sukupolvenvaihdokset edistävät toiminnan jatkuvuutta sekä turvaavat alueen jatkojalostuslaitosten raaka-aineen saantia lähialueilta.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

12879

Startdatum

01.02.2016

Slutdatum

07.04.2020

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.1 Yrkesutbildning och inhämtande av uppgifter

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Utbildning som riktar sig till små och medelstora företag som är verksamma inom primär jordbruksproduktion eller förädling av jordbruksprodukter eller saluföring (90 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner