Hanke
Utvecklingsprojekt - 129323

Tilitoimisto ajassa

Suomen Yrittäjäopisto Oy

30.04.2020 - 29.11.2021

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Tilitoimistoalalla digitalisaatio muuttaa voimakkaasti palveluiden luonnetta ja haastaa tilitoimistot kehittämään palvelutuotteitaan ja toimintaansa. Tulevaisuudessa mekaanisen tallennustyön hoitaa automaatio ja tilitoimistojen tehtäväksi jää sähköisten taloushallinnon ohjelmien hallinnointi, asiakkaiden ohjaaminen ja neuvonta näissä järjestelmissä. Perinteisen tilitoimistotyön rinnalle on alan muuttuessa kehitettävä uusia palveluita. Asiakaslähtöinen palvelumuotoiluosaaminen ja palveluiden tuotteistaminen ovat teemoja, joihin tilitoimistoalalla tarvitaan uutta osaamista. Ammatista on tulossa yhä enemmän palvelutehtävä, jossa palvelun laadulla, viestinnällä ja vuorovaikutuksella on merkittävä rooli. Hankkeen tavoitteena on tukea Leader Liiverin alueen tilitoimistoja ja niiden henkilöstöä koulutushaasteissa sekä toimintatapojen kehittämisessä muuttuvassa ja digitalisoituvassa toimintaympäristössä. Toimenpiteet luovat mahdollisuuden myös verkostoitumiselle ja ajatusten vaihtamiselle muiden alalla työskentelevien kanssa. Hankkeen toteutusaika 1.5.2020 – 30.11.2021

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

129323

Aloituspäivämäärä

30.04.2020

Loppumispäivämäärä

29.11.2021

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

1.1 Yrkesutbildning och inhämtande av uppgifter

Toimenpiteen tyyppi

Utbildning och information

Toimenpiteen tarkenne

Utbildning som riktar sig till mikro- och små företag som är verksamma inom annan bransch än primär jordbruksprod/förädling av jordbruksprod. /saluföring / mikro- och små företag inom skogsbruk(70 %)

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Asiasanat

Ny affärsverksamhet
digitalisering
nya tjänster
nätverk

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt