Projekt
Utvecklingsprojekt - 129323

Tilitoimisto ajassa

Suomen Yrittäjäopisto Oy

30.04.2020 - 24.01.2023

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Tilitoimistoalalla digitalisaatio muuttaa voimakkaasti palveluiden luonnetta ja haastaa tilitoimistot kehittämään palvelutuotteitaan ja toimintaansa. Tulevaisuudessa mekaanisen tallennustyön hoitaa automaatio ja tilitoimistojen tehtäväksi jää sähköisten taloushallinnon ohjelmien hallinnointi, asiakkaiden ohjaaminen ja neuvonta näissä järjestelmissä. Perinteisen tilitoimistotyön rinnalle on alan muuttuessa kehitettävä uusia palveluita. Asiakaslähtöinen palvelumuotoiluosaaminen ja palveluiden tuotteistaminen ovat teemoja, joihin tilitoimistoalalla tarvitaan uutta osaamista. Ammatista on tulossa yhä enemmän palvelutehtävä, jossa palvelun laadulla, viestinnällä ja vuorovaikutuksella on merkittävä rooli. Hankkeen tavoitteena on tukea Leader Liiverin alueen tilitoimistoja ja niiden henkilöstöä koulutushaasteissa sekä toimintatapojen kehittämisessä muuttuvassa ja digitalisoituvassa toimintaympäristössä. Toimenpiteet luovat mahdollisuuden myös verkostoitumiselle ja ajatusten vaihtamiselle muiden alalla työskentelevien kanssa. Hankkeen toteutusaika 1.5.2020 – 30.11.2021

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

129323

Startdatum

30.04.2020

Slutdatum

24.01.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.1 Yrkesutbildning och inhämtande av uppgifter

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Utbildning som riktar sig till mikro- och små företag som är verksamma inom annan bransch än primär jordbruksprod/förädling av jordbruksprod. /saluföring / mikro- och små företag inom skogsbruk(70 %)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner