Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 120737

Till Rosala sjöledes

Rosala-Böle bryggförening rf

27.01.2020 - 13.09.2021

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Projektet stöder utvecklande av Rosala by som en del av vår kampanj, Den levande skärgårdsbyn, genom att befrämja Rosalas tillgänglighet sjöledes och öka byns attraktionskraft. Projektet hänför sig till programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland, och medfinansiering ur EU:s landsbygdsfond söks för det.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

120737

Startdatum

27.01.2020

Slutdatum

13.09.2021

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner