Projekt
- 30849

Tillgänglighetsinwest

Aktion Österbotten rf

01.07.2016 - 16.06.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Aktion Österbotten har efter genomförandet av Tillgänglighets-inwest samordningsprojektet under Leader perioden 2007 - 2013 kunnat konstatera att det fortsättningsvis finns behov av små investeringar som möjliggör tillgänglighet och deltagande för grupper med funktionsnedsättning eller -hinder s.s. rörelsehindrade, hörselskadade och synskadade m.fl.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

30849

Startdatum

01.07.2016

Slutdatum

16.06.2020

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Underåtgärd

7.0 Koordineringsdel 7 åtgärden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Kordineringsdel 7 åtgärden

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner