Projekt
Utvecklingsprojekt - 277669

TIRE – Tulevaisuuden ilmastoviisas ruokajärjestelmä Etelä-Pohjanmaalla

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy

- 30.12.2025

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hanke vahvistaa Etelä-Pohjanmaan alueella toimivien maatilojen ja elintarvikealan yritysten ilmastotyötä ja vastuullisuutta. Tavoitteena on vähentää kasvinviljelyn hiilidioksidipäästöjä ja lisätä maaperän hiilensidontaa sekä lisätä yhteistyötä alkutuotannon ja elintarvikeyritysten välillä kestävien toimintatapojen löytämiseksi ja niistä viestimiseksi. Toimenpiteinä ovat maaperän hiilensidonnan lisääminen, yhteistyömallin rakentaminen ja tiedon jakaminen, sekä yritysten välinen yhteistyö. Hankkeen myötä maatalousyrittäjien osaaminen hiilensidonnassa on kasvanut ja maaperän hiilensidonnan todentaminen vahvistunut. Yhteistyössä alkutuotannon ja elintarvikealan yritysten kanssa on tuotettu tietoa valikoitujen tuotteiden hiilijalanjäljestä ja ympäristövaikutuksista. On luotu malli, joka edistää hiilipäästöjen vähentämistä ja vastuullisuutta näiden alojen yhteistyössä. Viestinnän avulla on vahvistettu tietoisuutta maatalouden kestävyystoimista. Toimenpiteiden seurauksena hankkeeseen osallistuvien tilojen hiilijalanjälki pienenee ja hiilensidonta kasvaa. Todennettu hiilensidonta kannustaa maatalousyrittäjiä lisäämään toimenpiteitä. Tuotteiden hiilijalanjälkeä on mahdollista vähentää todennetusti ja paikalliset tuottajat saavat lisäarvoa hiilijalanjäljen ja ympäristövaikutusten selvittämisestä. Alueen ruokajärjestelmän vähäpäästöisyys edistyy, ja vastuullisuustyö on tunnetumpaa. Yrityksillä on syventynyttä tietoa tuotteiden hiilijalanjäljen laskennasta. Ruokaketjun vastuullisuustyö on vahvistunut. Kohderyhmänä ovat Etelä-Pohjanmaan maatalousyrittäjät ja elintarvikealan pk-yritykset. Hyödynsaajina ovat maatalousyrittäjät ja elintarvikealan yritykset sekä alueen kuluttajat, jotka saavat lisää tietoa alueella tuotettujen tuotteiden vastuullisuudesta. Ympäristö hyötyy ilmastovaikutusten vähentämisestä ja kestävistä tuotantomenetelmistä.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

277669

Slutdatum

30.12.2025

Är det ett Leader-projekt?

ei

Typ av landsbygd

Inre stadsområde

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

Klimatsamarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbetsprojekt

Åtgärdens specifierare

Informationssökningsprojekt

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO4

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner