Projekt
Utvecklingsprojekt - 30830

TIRROVOIMAA – PASMAJÄRVEN KYLÄN LUONTOMATKAILUN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

Pasmajärven Yhteismetsä

01.06.2017 - 10.01.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen tavoitteena on toteuttaa Pasmajärven kylän ja erityisesti Tirroniemen alueen luontomatkailun kehittämissuunnitelma, jonka avulla käynnistetään pitkäjänteinen alueellinen kehittämistyö ja kannustetaan kyläläisiä omaehtoiseen kylien elinvoimaisuuden ja yrittäjyyden kehittämiseen. Kehittämishankkeen avulla selvitetään, onko alueella mahdollisuuksia kehittyä luontomatkailukohteeksi. Sen sijaan että kylien metsät hakataan, haluavat yhteismetsän jäsenet yhdessä kylän muiden toimijoiden kanssa selvittää sen, miten Pasmajärven kylässä voidaan hyödyntää metsiä ja maa-alueita; Onko metsillä hakkuiden sijaan muuta pitempiaikaista arvoa ja miten alueen kehittäminen luontomatkailukohteeksi sopii kylämaisemaan? Hankkeessa selvitetään myös kyselyn avulla luontomatkailupotentiaalin kiinnostavuus. Hankkeessa syntyvää luontomatkailun kehittämismallia voidaan hyödyntää myös muissa lappilaisissa kylissä.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

30830

Startdatum

01.06.2017

Slutdatum

10.01.2020

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.1 Utredningar och planer

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Utredningar och planer

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner