Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 24741

TiVa

Kirsikoti ry

01.08.2016 - 25.03.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Kirsikoti on kehitysvammaisten taiteilijoiden asuin-, taidetyöpaja- ja harrastusyhteisö. Sen toiminta Lieksan Saarivaarassa on herättänyt kiinnostusta kotimaassa ja kansainvälisesti. Kirsikodin toiminnan laajetessa ja asukasmäärän kasvaessa työskentelytilat ovat käyneet ahtaiksi, eikä kysyntään voida vastata tilan vähyyden vuoksi. Kirsikoti ry on suunnitellut ateljeen laajennuksen ja sisätilojen muutostyöt, joilla parannettaisiin päärakennuksen toimivuutta. Kirsikodilla on näyttöä monipuolisesta toiminnasta jo yli 20 vuoden ajalta. Kirsikodissa järjestettiin toiminnan alkuvuosina tilaisuuksia eri teemoilla; perinnepäivät, virsi-illat, seurat, sururyhmät, toimintapäivät, kynttilän valajaiset, talkoot jne. Kirsikoti toimi tällöin lähialueensa toiminnan aktivoijana. Toiminnan vakiinnuttua ja asuinpaikkojen täytyttyä samanlaisia yhteisötilaisuuksia ei ole ollut enää mahdollista järjestää. Moniammatillisen henkilökunnan ja verkostoitumisen voimin Kirsikodissa olisi hyvät edellytykset järjestää ja tarjota toimintaa mm. kehitysvammaisten päivä- ja kurssitoimintana sekä toimimalla ihmisten kohtaamispaikkana. Investointihankkeen tavoitteena on mahdollistaa päärakennuksen toimivuus tulevaisuudessa niin, että tiloissa pystyttäisiin tarjoamaan yhä monipuolisempaa toimintaa ja palveluja. Tilojen toimivuus antaa edellytyksiä toiminnan laajentamiselle. Investointihanke ja muutostyöt ovat Kirsikodin toiminnalle taloudellisesti tarpeellisia. Niiden avulla voidaan toiminnan kannattavuutta parantaa, joka mahdollistaa myös henkilöstöresurssien kasvattamisen. Sisätilojen muutostyöllä voidaan mahdollistaa yhden asuinpaikan täyttäminen. Investointihanke ja muutostyöt toteutetaan vuoden 2016 aikana. Ateljeen laajennusrakennuksessa ja tilojen muutostöissä käytetään ulkopuolista rakentajaa sekä omaa kiinteistönhoitajaa. Hankkeella voidaan lisätä paikkakunnan työllisyyttä rakentamisen ja suunnittelun osalta sekä turvata Kirsikodin toiminnan monipuolisuutta ja jatkuvuutta.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

24741

Startdatum

01.08.2016

Slutdatum

25.03.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner