Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 106987

Tjuven – Tjuvholmens utveckling

Pargas Port Rotaryklubb rf

17.10.2019 - 10.11.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Kommuninvånarna skall bättre än nu kunna utnyttja holmen med sin grillplats under alla årstider. Målgruppen skall också utvidgas. Nuförtiden används den främst under vintertid då isen bär och håller för fotgängare. Sommartid kunde man tack vara bryggan som planerats ta i land också med större båt. Toaletten hjälper att hålla skogen ren, och grilltaket gör att användning av eldstaden och korvgrillning kan ske också i sämre väderlek. Pargas Port Rotaryklubb sköter i detta nu om grillplatsen genom regelbunden städning (under 2 klubbtalkon per år + spontana besök) bl.a. tömning av sopkärlet samt påfyllning av vedförrådet.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

106987

Startdatum

17.10.2019

Slutdatum

10.11.2020

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.5 Fritid och investeringar i turism

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Investeringar som gäller fritid och turism

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner