Projekt
Utvecklingsprojekt - 49359

To Explore in Kainuu – Outdoors Kainuu

Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy

01.09.2017 - 02.08.2021

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Aktiiviset lomat ovat globaalisti voimakkaassa kasvussa markkinoiden kasvaessa vuosittain 65 % (Adventure Tourism Market Study, WTO 2013). Lomalla halutaan harrastaa helposti kevyitä aktiviteettejä kuten kävelyä, pyöräilyä ja melontaa, joista halutaan etukäteistietoa matkakohdetta valittaessa (MEK, Modernit humanistit markkinatutkimus 2012). Matkanjärjestäjät ja kuluttajat etsivät omatoimisia ja helppoja aktiviteetteja. Matka varataan ensisijaisesti (yli 70 %) suoraan majoituskohteeseen (German Hiking Market Study 2014), josta asiakkaat kohteeseen saavuttuaan ostavat ohjelmapalveluita (esim. Pesonen, UEF). Aktiviteettipohjainen markkinointi on monessa tutkimuksessa todettu tuottavan hyviä tuloksia (esim. Itä-Suomen yliopisto, Pesonen). To Explore in Kainuu - Outdoors Kainuu -hankkeen tavoitteena on lisätä maakunnassa vierailevien kansainvälisten ja kotimaisten luontomatkailijoiden määrää. Hankkeen tavoitteena on kehittää matkailukohteiden profiilia, nostaa erityisesti matkailullisten reittien laatua ja elämyksellisyyttä, digitalisoida reitti-informaatio sekä tuottaa materiaalia monimediaiseen viestintään. Hankkeessa tavoitellaan entistä parempia mahdollisuuksia hyödyntää alueen luontomatkailun infrastruktuuria ja sitä kautta saada Kainuuseen liiketaloudellista hyötyä. Tavoitteena on rohkaista pk-yrittäjiä kytkemään reitistöt osaksi matkailupalvelupaketteja. Hanke ohjaa maaseudun matkailuyrityksiä hyödyntämään paremmin ympäröivää luontoa ja toimimaan yhteistyössä alueen muiden yritysten kanssa parempien tuotteiden saavuttamiseksi. Yhtenä tavoitteena on kartoittaa reittien infrastruktuurin kehittämisen tarpeet ja esittää niistä uusia alueellisia kehittämishankkeita. Kajaanin ammattikorkeakoulun koordinoi alueellista kehittämistä yhteistyössä toimintaryhmien, kuntien ja Metsähallituksen kanssa. Outdoors Kainuu -hankkeen toimenpiteet toteutetaan tiiviissä yhteistyössä valtakunnallisen Outdoors Finland -ohjelman ja lähimaakuntien vastaavien hankkeiden kanssa.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

49359

Startdatum

01.09.2017

Slutdatum

02.08.2021

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.10 Andra samarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner