Projekt
Investeringsprojekt - 268497

Toalettförnyelse

Solf Ungdomsförening rf

- 30.01.2025

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Projektets genomförare: Solf ungdomsförening rf I dagsläget saknar föreningslokalen inva-WC och de befintliga toaletterna är slitna av 30 års användning. Rullstolsbundna kan inte använda de befintliga toaletterna pga smala dörrar. Förnyandet av toaletterna ger bättre tillgänglighet och lokalen blir mer välkomnande och tillgänglig för alla oavsett funktionsnedsättning. Lokalen används av såväl bybor som invånare i grannkommuner. Åtgärder: * Rivning av befintliga toaletter * Tillbyggnad av inva-WC vilket kräver ombyggnad av befintliga toaletter. Tidsplan: Planering under våren 2024 Verkställighet under hösten 2024 och vintern 2024/2025

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

268497

Slutdatum

30.01.2025

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Typ av landsbygd

Kransområde kring staden

Åtgärd

Investeringsprojekt

Underåtgärd

Investeringar i utvecklingen av landsbygdens verksamhetsmiljö

Typ av åtgärd

Investeringar i utvecklingen av landsbygdens verksamhetsmiljö

Åtgärdens specifierare

Allmännyttiga investeringar i utveckling av landsbygdens verksamhetsmiljö

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO8

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner