Projekt
Utvecklingsprojekt - 166308

Toimari – Toiminnanohjausta maatiloille

Suomen Yrittäjäopisto Oy

31.07.2021 - 12.06.2024

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

TOIMAri –hankkeessa keskitytään maatilayritysten toiminnanohjauksen kehittämiseen tuomalla yritysten tietoisuuteen uusia ohjelmistoratkaisuja pk-yrityskentästä. Hankkeessa benchmarkataan olemassaolevia toiminnanohjausjärjestelmiä, ja pohditaan yhdessä koeryhmätoiminnan avulla, millä tavoin näitä ohjelmistoja voitaisiin hyödyntää erilaisissa maatilaympäristöissä. Tavoitteena on tuoda maatilayrittäjien tietoisuuteen alan ulkopuolisten yritysten tuottamien ohjelmistoratkaisujen mahdollisuudet sekä edistää maatilojen kokonaisvaltaisen johtamisen ja hallinnan taitoja. Toiminnanohjauksessa yhdistyisi tuotanto, talous, reaaliaikainen tieto eri toiminnoista sekä valmiudet tiedonhallinnan, raportoinnin ja tiedolla todentamisen vaatimuksista tulevaisuudessa. Hanketta toteuttaa Suomen Yrittäjäopisto Oy sekä Wikli Group Oy.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Projektnummer

166308

Startdatum

31.07.2021

Slutdatum

12.06.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner