Projekt
Utvecklingsprojekt - 12902

Toiminnan rattaat raiteilleen

Työtehoseura ry, ruotsiksi Arbetseffektivitetsföreningen rf

01.11.2015 - 22.06.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Toiminnan rattaat raiteilleen (Ratas) hanke on kolmivuotinen yhteistyöhanke, jossa ovat mukana Työtehoseura (TTS) ja ProAgria Etelä-Pohjanmaa. Kohderyhmänä ovat eteläpohjalaiset maidon- ja naudanlihantuottajat sekä porsastuotanto- ja yhdistelmäsikatilat. Hankkeen tavoitteena on tuottaa konkreettista tietoa ja osaamisen lisäystä yrityksille työn tuottavuuden nostamiseen, tuotantopanosten tehokkaaseen hyödyntämiseen ja tuottajien ja työntekijöiden hyvinvointiin ja jaksamiseen. Tavoitteena on herättää tilat tarkastelemaan oman tilansa arvoketjun prosesseja ja motivoida yrityksiä analysoimaan, kuinka arvoa lisäävän toiminnan tuottavuutta voidaan parantaa sekä lisätä yritysten kykyä etsiä toimintatapoja työn jatkuvaan kehittämiseen. Hankkeessa pilotoidaan toimintaa noin 15 tilalla. Hanketiloilta ja yrityksistä sekä ulkomailta hankittua tietoa levitetään jatkuvasti hankeaikana hankealueella.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

12902

Startdatum

01.11.2015

Slutdatum

22.06.2020

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Taggar

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner