Hanke
Utvecklingsprojekt - 12902

Toiminnan rattaat raiteilleen

Työtehoseura ry, ruotsiksi Arbetseffektivitetsföreningen rf

01.11.2015 - 22.06.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Toiminnan rattaat raiteilleen (Ratas) hanke on kolmivuotinen yhteistyöhanke, jossa ovat mukana Työtehoseura (TTS) ja ProAgria Etelä-Pohjanmaa. Kohderyhmänä ovat eteläpohjalaiset maidon- ja naudanlihantuottajat sekä porsastuotanto- ja yhdistelmäsikatilat. Hankkeen tavoitteena on tuottaa konkreettista tietoa ja osaamisen lisäystä yrityksille työn tuottavuuden nostamiseen, tuotantopanosten tehokkaaseen hyödyntämiseen ja tuottajien ja työntekijöiden hyvinvointiin ja jaksamiseen. Tavoitteena on herättää tilat tarkastelemaan oman tilansa arvoketjun prosesseja ja motivoida yrityksiä analysoimaan, kuinka arvoa lisäävän toiminnan tuottavuutta voidaan parantaa sekä lisätä yritysten kykyä etsiä toimintatapoja työn jatkuvaan kehittämiseen. Hankkeessa pilotoidaan toimintaa noin 15 tilalla. Hanketiloilta ja yrityksistä sekä ulkomailta hankittua tietoa levitetään jatkuvasti hankeaikana hankealueella.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

12902

Aloituspäivämäärä

01.11.2015

Loppumispäivämäärä

22.06.2020

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

jordbruk

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt