Projekt
Utvecklingsprojekt - 148486

Toimintaa kylille

Varsinais-Suomen jokivarsikumppanit ry

02.11.2020 - 31.10.2022

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Teemahankkeen tavoitteena on mahdollistaa sellaiset alahankkeet, joilla kehitetään uusia tapoja lisätä ihmisten välistä vuorovaikutusta ja edistetään alueen asukkaiden fyysistä ja henkistä hyvinvointia. Tavoitteena on kehittämistoimenpiteiden avulla luoda uusia vapaa-ajanviettomahdollisuuksia, lisätä kylien palveluntarjontaa ja mahdollistaa kylien maisemahankkeet.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

148486

Startdatum

02.11.2020

Slutdatum

31.10.2022

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner