Projekt
Utvecklingsprojekt - 16928

Toimintaa metsiin Pirkanmaalla

Suomen metsäkeskus - Finlands skogscentral

01.01.2016 - 22.08.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Toimintaa metsiin Pirkanmaalla¿hanke vastaa kattavasti Suomen hallitusohjelman Ratkaisujen Suomi tavoitteisiin ja päämääriin. Hanke toteuttaa osaltaan niitä toimenpiteitä joilla hallitusohjelman ja Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman tavoitteet ovat mahdollista saavuttaa. Puun käyttöä on tavoitteena monipuolistaa ja lisätä Suomessa jopa 15 miljoonalla kuutiometrillä vuodessa ja sen jalostusarvoa kasvatetaan. Tämänhetkisen arvion mukaan metsä- ja energiateollisuuden lisäpuun tarve Pirkanmaan yksityismetsistä tulee jo aivan lähivuosina olemaan jopa 1,0 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Ilman erityistoimenpiteitä puun kysyntä ja tarjonta eivät kohtaa. Toimintaa metsiin Pirkanmaalla ¿hankkeessa rakennetaan perustaa ja kehitetään toimintaympäristöä Pirkanmaan kestävän metsätalouden hoito- ja hakkuumäärien pysyvälle kasvulle. Toimintaa metsiin Pirkanmaalla ¿hankkeen toimenpiteillä Pirkanmaan metsätilakokoa kasvatetaan tavoitteena yrittäjämäinen metsätalous sekä metsien hyvä hoito. Pirkanmaan yksityismetsien metsänomistusrakenne on monella tapaa ongelmallinen, ja vähentää oleellisesti puun markkinoille tuloa ja metsänhoitotöiden määrää. Tämän tiedonvälityshankkeen toimenpiteillä on tarkoitus parantaa ko. metsänomistuksellisia ongelmia ja lisätä samalla hakkuiden ja hoitotöiden määrää. Tämän hankkeen tavoitteena on vauhdittaa metsien siirtymistä aktiivisille metsänomistajille, lisätä metsätilan sukupolvenvaihdoksia, kasvattaa metsänomistusyksiköiden keskikokoa, lisätä vapailla markkinoilla myytävien metsätilojen määrää, vähentää kuolinpesien ja metsäyhtymien metsänomistusta, parantaa yhteisomistustilojen päätöksentekokykyä, lisätä ja helpottaa yhteismetsäomistusta sekä aktivoida uusia ja tulevia metsänomistajia. Toimintaa metsiin Pirkanmaalla ¿hankkeessa järjestetään kolmen vuoden aikana 77 info- ja tiedonvälitystilaisuutta, osallistujatavoite 2700 metsänomistajaa. Laskennallinen aluetalousvaikutus on laskentatavasta riippuen vähintään 8 miljoona euroa. Toimenpiteet kohdistuvat pääosin alueen metsänomistajiin, mutta jonkin verran myös metsäalan ja ko. aihealueen muihin ammattilaisiin.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

16928

Startdatum

01.01.2016

Slutdatum

22.08.2019

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner