Hanke
Utvecklingsprojekt - 66877

Toimintaa Tuville

Keski-Karjalan Jetina ry

16.02.2018 - 18.06.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Toimintaa tuville on Keski-Karjalan Jetina ry:n hallinnoima teemahanke, jonka alatoteuttajina voivat olla Keski-Karjalan alueella toimivat yhdistykset ja muut rekisteröidyt yleishyödylliset toimijat. Hankkeen alatoimenpiteinä voidaan tehdä tarkoitus tukea hakijayhteisön toimintaa tukevia tai laajentavia kehittämistoimenpiteitä. Tuettava toimenpide voi olla esimerkiksi opintomatka, henkilön palkkaaminen jotain työtehtävää varten, ostopalvelu, asiantuntijapalvelu tai joku muu kehittämistoimenpide. Alatoimenpiteiden kustannusarvio voi olla 600-8000 euroa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

66877

Aloituspäivämäärä

16.02.2018

Loppumispäivämäärä

18.06.2020

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

byaverksamhet
nätverk

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt