Projekt
Utvecklingsprojekt - 75657

Toimiva Biotalouden Infra ToBiRa

Suomen metsäkeskus - Finlands skogscentral

01.01.2019 - 31.08.2021

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Metsäteollisuuden puuhuollon, maatalouden ja maaseudun yritystoiminnan kuljetusten kannalta rakenteellisesti hyväkuntoinen yksityistieverkosto on välttämätön, jolloin kelirikosta ja ilmastonmuutoksen myötä lisääntyvistä sateista johtuvat kuljetusseisokit sekä teiden rikkoutuminen voidaan minimoida. Vakituinen asutus, maatalous sekä pelastustoimi tarvitsevat kulkuyhteydet, joita pitkin voidaan kulkea ympäri vuoden raskaillakin ajoneuvoilla. Myös loma-asutus ja kasvava matkailuyritystoiminta kasvattavat painetta hyvälle, ympärivuotisesti liikennöitävälle tiestölle. Hanke edistää yksityisteiden hallintoa, hoitoa ja perusparannusta hankealueella. Tärkeimpänä toimenpiteenä on yksityisteiden kunnossapidon ja perusparannusten lisääminen aktivoimalla tiekuntia sekä edistämällä yksityisteiden palveluntarjoajien osaamista ja toimintaa. Hankkeen kautta turvataan yksityisteiden perusparantamiseen liittyvä osaaminen. Tavoitteena on myös se, että perusparannuksiin suunnattuja määrärahoja käytettäisiin maakunnassa nykyistä enemmän. Hankkeen toimenpiteiden kautta turvataan ympärivuotista puuhuoltoa, maatalouden toimintaedellytyksiä sekä maaseudun muun liikenteen toimivuutta. Hankkeen toteuttaa Suomen metsäkeskus yhteistyössä yksityisteiden tiekuntien, käyttäjien ja palveluntarjoajien kanssa.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

75657

Startdatum

01.01.2019

Slutdatum

31.08.2021

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.10 Andra samarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Taggar

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner