Hanke
Utvecklingsprojekt - 129215

Toimiva kumppanuusmalli yhteistyön mahdollistajana – kolmas sektori ja oppilaitos yhteistyössä

Kajaanin kaupunki

30.04.2020 - 30.01.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteet: - Turvata Ruka Nordic tapahtuman palvelujen laadukkuus, tasalaatuisuus ja jatkuvuus. - Mahdollistaa ja mallintaa käytännössä toimiva toteuttamismalli kisatapahtuman opinnollistamiseen, jonka myötä yhteistyö tiivistyy tapahtuman järjestäjätahojen ja KAO:n välillä. - Synnyttää KEV:ille laaja-alaisesti uutta ammattitaitoista järjestelyresurssia tapahtumaan ja kasvattaa opiskelijoista uusia talkoolaisia / vastuunkantajia tapahtuman tulevaisuuden turvaamiseksi. - Vähentää tuntuvasti KEV:in kustannuksia, joita syntyy ulkopaikkakuntalaisten opiskelijoiden majoittamisesta, ruokailuista ja liikkumisesta tapahtuman yhteydessä. - Mahdollistaa tiedonvaihdon ja osaamisen kehittymisen vapaaehtoisten talkoolaisten ja opiskelijoiden välillä. Talkoolaisten ammatillinen osaaminen kehittyy opiskelijoiden kanssa toimiessa ja vastavuoroisesti opiskelijoiden tietotaito tapahtuman järjestämisen osalta kehittyy talkoolaisten avulla. - Keventää opiskelijaresurssin avulla talkoolaisten työkuormaa, jonka myötä vapaaehtoisten rekrytointi on helpompaa. - Tarjota KAO:n opiskelijoille mahdollisuus viedä opintoja eteenpäin kansainvälisessä tapahtumaympäristössä omalla paikkakunnalla.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

129215

Aloituspäivämäärä

30.04.2020

Loppumispäivämäärä

30.01.2022

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Asiasanat

kultur
nya tjänster
nätverk
pilot
rekreations- och hobbyverksamhet
samhörighet

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt