Projekt
Utvecklingsprojekt - 129215

Toimiva kumppanuusmalli yhteistyön mahdollistajana – kolmas sektori ja oppilaitos yhteistyössä

Kajaanin kaupunki

30.04.2020 - 16.02.2023

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen tavoitteet: - Turvata Ruka Nordic tapahtuman palvelujen laadukkuus, tasalaatuisuus ja jatkuvuus. - Mahdollistaa ja mallintaa käytännössä toimiva toteuttamismalli kisatapahtuman opinnollistamiseen, jonka myötä yhteistyö tiivistyy tapahtuman järjestäjätahojen ja KAO:n välillä. - Synnyttää KEV:ille laaja-alaisesti uutta ammattitaitoista järjestelyresurssia tapahtumaan ja kasvattaa opiskelijoista uusia talkoolaisia / vastuunkantajia tapahtuman tulevaisuuden turvaamiseksi. - Vähentää tuntuvasti KEV:in kustannuksia, joita syntyy ulkopaikkakuntalaisten opiskelijoiden majoittamisesta, ruokailuista ja liikkumisesta tapahtuman yhteydessä. - Mahdollistaa tiedonvaihdon ja osaamisen kehittymisen vapaaehtoisten talkoolaisten ja opiskelijoiden välillä. Talkoolaisten ammatillinen osaaminen kehittyy opiskelijoiden kanssa toimiessa ja vastavuoroisesti opiskelijoiden tietotaito tapahtuman järjestämisen osalta kehittyy talkoolaisten avulla. - Keventää opiskelijaresurssin avulla talkoolaisten työkuormaa, jonka myötä vapaaehtoisten rekrytointi on helpompaa. - Tarjota KAO:n opiskelijoille mahdollisuus viedä opintoja eteenpäin kansainvälisessä tapahtumaympäristössä omalla paikkakunnalla.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

129215

Startdatum

30.04.2020

Slutdatum

16.02.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner