Hanke
Utvecklingsprojekt - 80050

Toimivat Lohjan kylät

Lohjan Kylät ry

03.10.2018 - 30.05.2021

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Kuntaliitosten jälkeen Lohjan kaupunki muodostuu keskustasta sekä etäälle toisistaan sijoittuvista taajamista ja maaseudun haja-asutusalueesta. Lohjan kylät ry:n vuonna 2017 julkaiseman Lohjan kylät ja kaupunginosat -kirjan mukaan Lohjalta löytyy 42 toiminnallista kyläaluetta. Kaupungin palveluja keskitetään voimakkaasti kaupungin keskustaan, mikä luo eriarvoisuutta eri alueilla asuvien välillä. Lohjalaisten aktiivisuus kylä- ja asukastoiminnassa sekä kylä- ja kaupunginosien kehittämisessä (lähidemokratia) vaihtelee suuresti alueittain. Mahdollisuutta vaikuttaa oman elinympäristön kehittämiseen ei aina hahmoteta ja hyödynnetä. Toimivat Lohjan kylät -hankkeella tuetaan kylä- ja asukasyhdistysten toimintaa mm. osallistamisen, tilojen käytön, viestinnän ja hallinnon kehittämisen keinoin. Hanke tukee myös Lohjan lähidemokratian ja aluetoimikuntien toimintaa. Hankkeen käytännön etenemisestä vastaa hankkeeseen palkattavat kaksi osa-aikaista kyläasiamiestä. Yhdistyksellä on kokemusta vastaavista hankkeista, sillä se osallistui Läntistä lähidemokratiaa -hankkeellaan lähidemokratian käynnistämiseen Lohjalla 2013 ja avusti paikallisia kyläyhdistyksiä laatimaan kyläsuunnitelmia.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

80050

Aloituspäivämäärä

03.10.2018

Loppumispäivämäärä

30.05.2021

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Asiasanat

byaverksamhet
kommunikation
resurseffektivitet
samhörighet

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt