Projekt
Beredningspenning - 278018

Töitä ja Toimintaa nuorille -valmisteluhanke

Iisalmen 4H-yhdistys r.y.

- 30.12.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeessa selvitetään Vieremän, Sonkajärven ja Iisalmen haja-asutusalueiden kylillä asuvien nuorten (11-17 v) määrää ja työllistymismahdollisuuksia mm. kylätaloille, maatiloille, ikäihmisten auttamiseen yhteistyössä kyläyhdistysten ja muiden kylätoimijoiden kanssa. Niillä kylillä, jotka ovat kiinnostuneita yhteistyöstä, järjestetään kohtaamisia Kylätreffeillä, tarkoituksena kartoittaa kylän työpaikat ja kuulla nuorten toiveita myös vapaa-ajantoiminnan suhteen. Hankkeen tavoitteena on ideoida yhdessä eri-ikäisten kyläläisten kanssa nuorille kohdennettua toimintaa heidän toiveitaan kuunnellen. Tavoitteena on löytää tekemisen ja harrastamisen mahdollisuuksia läheltä luontoa hyödyntäen (vieraslajien poisto, luonnontuotteiden kerääminen, luonnon monimuotoisuuden vaaliminen, luontoyrittäjyys jne.) Hankkeen toteuttaa Leaderin Valmistelurahalla Iisalmen 4H-yhdistys ry, kumppanina hankkeessa on Vieremän 4H-yhdistys ry. Hankeaika on 4.3.-30.6.2024. Valmisteluhankkeella selvitetään väestöpohjaltaan potentiaaliset kylät, joissa varsinaisen Älykäs kylä -toimenpiteen hanketta (2024-2026) lähdettäisiin viemään eteenpäin. Hankkeella pyritään saamaan aikaan kattava yhteistyö- ja kumppanuusverkosto alulle, mikä pitää sisällään alueen kyläyhdistykset, kuntasektorin (työllisyyspalvelut, koulut ja nuorisotoimi) sekä alueen kylien yrityksiä (maatilat, muut monitoimiyritykset) sekä muita toimijoita. Tässä huomioidaan myös kylä- ja kuntarajat ylittävä yhteistyö.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

278018

Slutdatum

30.12.2024

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Typ av landsbygd

Yttre stadsområde

Åtgärd

Beredningspenning

Underåtgärd

Samarbetsprojekt för Smarta byar

Typ av åtgärd

Samarbetsprojekt

Åtgärdens specifierare

Beredningspenning för Smarta byar, 5 000 €

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO8

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner