Hanke
Utvecklingsprojekt - 16973

Topi-Tukikoulutus

MTK-Pirkanmaa ry

31.12.2015 - 03.07.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

EU:n ohjelmakauden vaihtuminen on perinteisesti tuonut isoja muutoksia viljelijöille maksettaviin tukiin. Kaikki tuet, niin kansalliset kuin EU:n rahoittamat, muuttuivat joko kokonaan tai vuonna 2015. Kaikki viljelijöiden saamat tuet ovat pienentyneet ja niiden maksamisaikataulut ovat muuttuneet. Maatalouspolitiikan, ja sen mukana tukipolitiikan muutokset yhdessä heikon maailmanlaajuisen talouspolitiikan vuoksi maaseutuyrittäjien ja viljelijöiden tulot ovat dramaattisesti laskeneet. On erittäin tärkeää, että viljelijät tietävät vuosittaiset muutokset, jotta he osaavat sopeuttaa tuotantoaan uusien ehtojen mukaiseksi. Ehtojen lisäksi uudet tulkinnat eri tukimuodoista, saattavat vaikuttaa hyvinkin oleellisesti viljelyyn tulevina vuosina. Hanke järjestää mahdollisimman laadukkaita tietoiskutilaisuuksia vuosittain ympäri Pirkanmaata. Suurin osa tilaisuuksista on keväisin järjestettäviä tukikoulutuksia viljelijöille, joista osa keskittyy joko luomutuotannon erilliskysymyksiin ja kotieläintuotannon tukikokonaisuuteen. Syksyisin tietoiskut, tiedotus ja viestintä keskittyvät tilavalvontojen huomioihin ja hallinnon käytäntöihin, verotukseen, tilinpäätöskoulutuksiin, tilan turvallisuuteen sekä ympäristön digitalisoitumisen ja sähköistymisen haasteisiin sekä muihin ajankohtaisiin aiheisiin. Tietoiskujen ajankohtaisuus on keskeisin houkutin osallistujien saamiseksi.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

16973

Aloituspäivämäärä

31.12.2015

Loppumispäivämäärä

03.07.2020

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Toimenpiteen tyyppi

Utbildning och information

Toimenpiteen tarkenne

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

jordbruk

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt